Wirus i problemy z netem

Dzisiaj ścigągnełem program LimeWire. Wszystko było w porządku dopóki admin servera nie powiedział mi, że lącze się z setką adresów i przeciążam internet. Usunołem ten program lecz nadal łączę się samoczynnie z różnym adresami. Rezydentna ochorona Nod32 wykryła mi takie coś:

Time	Module	Object	Name	Threat	Action	User	Information

2007-01-20 14:49:54	AMON	file	C:\Program Files\Common Files\{2C3221FC-0572-1045-0112-020115020030}\system.dll	Win32/Adware.Toolbar.888Bar application	quarantined - deleted - error while cleaning - operation unavailable for this type of object	ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM	Event occurred on a new file created by the application: C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe. The file was moved to quarantine. You may close this window.

2007-01-20 14:49:53	AMON	file	C:\Program Files\Common Files\{2C3221FC-0572-1045-0112-020115020030}\Update.exe	Win32/Adware.Toolbar.888Bar application	quarantined - deleted - error while cleaning - operation unavailable for this type of object	ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM	Event occurred on a new file created by the application: C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe. The file was moved to quarantine. You may close this window.

2007-01-20 14:21:31	AMON	file	C:\Program Files\Common Files\{2C3221FC-0572-1045-0112-020115020030}\system.dll	Win32/Adware.Toolbar.888Bar application	quarantined - deleted - error while cleaning - operation unavailable for this type of object Event occurred on a newly created file. The file was moved to quarantine. You may close this window.

2007-01-20 14:21:31	AMON	file	C:\Program Files\Common Files\{2C3221FC-0572-1045-0112-020115020030}\Update.exe	Win32/Adware.Toolbar.888Bar application	quarantined - deleted - error while cleaning - operation unavailable for this type of object Event occurred on a newly created file. The file was moved to quarantine. You may close this window.

Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:21:28, on 2007-01-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Instalki 2\Bajery\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ngohq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F466310-3859-49C9-B887-CDCC8559666B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: COM+ Messages - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0001291 (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Unknown owner - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT i uruchom go w trybie awaryjnym.

Usuń HJT.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:20:19, on 2007-01-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Instalki 2\Bajery\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ngohq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F466310-3859-49C9-B887-CDCC8559666B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Diskeeper - Unknown owner - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

Silent nie chcę się otworzyć. No początku był problem ze skryptem to zmieniłem w programie “noscript” znaczek na disable, a teraz system windows nie wie za pomocą jakiego programu otworzyć ten dokument i ja też nie wiem …

Jest ok.

O problemach z silentem poczytaj TUTAJ.