Wirus na 3 dyskach na ras autrorun.inf + logi hijackthis

witam ściągnąłem pewien plik z internetu i niestety zawierał on wirusa ;/ nie mogę go sunąc niczym próbowałem AVG, Malwarebytes’ Anti-Malware i avastem. avast ciagle wyświetla taki komunika tylko zmienia się na trzy moje dyski c,d,e

oto screen z avasta próbowałem usuwać i przenosić do kwarantanny nic nie dało

beztytuubx0.th.jpg

ponadto daje tutaj logi z hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:39:44, on 2008-11-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

d:\Program Files\programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Program Files\programy\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Razer Pro Solutions\ProClick v1.6\razerhid.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Razer Pro Solutions\ProClick v1.6\razertra.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Razer Pro Solutions\ProClick v1.6\razerofa.exe

D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

D:\Program Files\programy\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\TEMP\tempo-17F.tmp

D:\Program Files\Programy\Xfire\xfire.exe

C:\Program Files\programy\Mozilla Firefox 2 Beta 1\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file)

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.3.19.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\programy\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OPSE reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\Ereg.exe" -r "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\programy\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\programy\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sXe Injected] D:\Program Files\Gry\Valve\sXe Injected\sXe Injected.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UVS11 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [razer] "C:\Program Files\Razer Pro Solutions\ProClick v1.6\razerhid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [UVS12 Preload] e:\Program Files\Corel\Corel VideoStudio 12\uvPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C] C:\WINDOWS\system32\kdxck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C] C:\WINDOWS\system32\kdriz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C] C:\WINDOWS\system32\kdlhz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Program Files\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Program Files\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using BitComet - res://D:\Program Files\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\programy\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\programy\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2197ECFB-1B43-49FB-9AC8-00F5F08A19F0}: NameServer = 85.255.112.169;85.255.112.84

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5190B7B-2866-47F8-B68F-7148F68FA0E7}: NameServer = 85.255.112.169;85.255.112.84

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E820F1B8-9026-42E2-8DD0-27B5607D4F11}: NameServer = 85.255.112.169;85.255.112.84

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\programy\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - d:\Program Files\programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Wklej logi z Combofixa. On przy skanowaniu usunie te pliki autorun, ale dla pewności wklej je na www.wklejto.pl i daj je na forum.

fix w hiajckthis

czyli te 4 linijki mam wywalić w hijackthis za pomocą pierwszej opcji i wcisnąć fix checked czy mylę się ?? a to jest link z combfixa :smiley:

http://www.wklejto.pl/16812

włącz HijackThis >> Do a system scan only >> w oknie programu pokaże się log >> zaznacz kratki przy podanych wpisach >> klikasz Fix checked

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile: