Wirus na kompie!

Gdy zawsze właczam kompa mój program Antywirusowy (AntiVir) wykrywa wirusa

A virus or unwanted program was found!

C:\WINDOWS\etc\services.exe

Is the Trojan horse TR/Dldr.Bary.FL.2

I gdy wciskam delete plik sie nie kasuje i wyskakuje to samo!

Co mam zrobić aby pozbyć się tego wirusa?

I czy to może spowodować zagrożenie dla mojego kompa?

to jest chyba robak one tak mają

I co może się rozprzestrzenić i czy jest jakiś sposób na usuniecie go??

Daj log z HJT - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:47:12, on 2006-07-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\etc\services.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.873\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\etc\services.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,C:\WINDOWS\etc\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft (R) Windows Protected Content Restoration Service] C:\WINDOWS\etc\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3C29442B-6E04-4D3D-8024-2994A4EB3320}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: Windows Protected Content Restoration Service (ProtectedContentSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\etc\services.exe

użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: