Wirus na komputerze, niby restartuje system


(Izabiello) #1

czesc, mam problem z moim kompem, a mianowicie zlalapal jakiegos ohydnego wirusa, ktorego avast nie moze odnalezc. wyskakuja rozne komunikaty - m.in.

"Windows system files have been compromised. Probable cause is malware infection. Replace modified files with back up copies and perform a scan for malware",

albo

" Attention! Windows Firewall Warning. Excessive SMTP email traffic has been detected probable spambot infection. Do you wish to scan for spambot type malware now? (recomended)".

Oczywiscie kazda akcja zacheca do zakupu oprogramowania antywirusowego "RAPID ANTIVIRUS". co jakies 5-10 minut wyskakuje niebieski ekran, poczym widok jak przy restarcie komputera. Pod paskiem logowania widnieje napis

"Unregistered copy of Rapid Antivirus sparware found. Microsoft Security Center recommend you to activate your antivirus protection software."

Jednak jestem pewna, ze sie nie restartuje, bo widac ruch myszki na ekranie. Aha zapomnialam dodac, ze na pulpicie pojawily sie skroty z odnosnikami do erotycznych stron internetowych. na innym forum przeczytalam ze nalezy zrobic log programem "Hijack This",a wyglada to tak:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:50:52, on 2008-12-05

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\msiconf.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Documents and Settings\ILONECZKA\Pulpit\HiJackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msiexec.exe] msiconf.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US£UGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US£UGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/ZwinkyInitialSetup1.0.0.15-3.cab

O16 - DPF: {459E93B6-150E-45D5-8D4B-45C66FC035FE} (get_atlcom Class) - http://apps.corel.com/nos_dl_manager_dev/plugin/IEGetPlugin.ocx

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: UpdateNf - C:\WINDOWS\SYSTEM32\updatenf.dll

O23 - Service: Urz¹dzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 8011 bytes

czy moglby mi ktos pomoc usunac to swinstwo z komutera? prosze...


(rafi6666) #2

Przeskanuj system MKS online http://www.mks.com.pl/skaner/


(Izabiello) #3

nie moge przeskanowac kompa tym skanerem online, bo nie mogl sie zaktualizowac przez "wirusowy restart", a teraz kazda kolejna proba skanowania konczy sie komunikatem: "wystapil problem z aplikacja Internet Explorer i zostanie ona zamknieta. przpraszamy za klopoty". :frowning: i co teraz? #-o


(Spandau) #4

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(rafi6666) #5

Jest jeszcze jedna metoda ale trochę kłopotliwa, zanieść dysk do znajomego, podpiąć go i przeskanować kilkoma antywirusami dla pewności.


(Izabiello) #6

"Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum. "

ok, przeciagam ikonke, upuszczam na ComboFix.exe i wyskakuje komunikat, czy uruchomic program ComboFix. czy tak to ma wygladac?


(Spandau) #7

Potwierdzasz Tak :slight_smile:


(Izabiello) #8

zrobilam jak kazales, to log:

ComboFix 08-12-04.05 - ILONECZKA 2008-12-05 14:51:15.1 - NTFSx86

(Izabiello) #9

chwilke temu zauwazylam ze na pulpicie ciagle mam skrot internetowy do stronki erotycznej... hmm... czyzby sie nie usunelo? :?


(Spandau) #10

Skrót możesz usunąć ręcznie

Log wygląda na czysty.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Przeskanuj system daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!


(Izabiello) #11

to wynik ze skanowania:

RAPORT KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0

piątek, 5 grudzień 2008

System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 3 (build 2600)

Wersja Kaspersky Online Scanner: 7.0.26.12

Data ostatniej aktualizacji bazy danych: Friday, December 05, 2008 13:07:05

Liczba wpisów: 1438548

Ustawienia skanowania

Typ bazy danych użytej do skanowania rozszerzona

Skanuj archiwa tak

Skanuj pocztowe bazy danych tak

Obszar skanowania Mój komputer

_C:_

_D:_

_E:_

Statystyki skanowania

Przeskanowanych plików 60393

Nazwa zagrożenia 0

Zainfekowanych obiektów 0

Podejrzanych obiektów 0

Czas skanowania 00:55:47

Nie wykryto zagrożeń. Obszar skanowania jest czysty.

Wybrany obszar został przeskanowany.

he he! :lol: dziekuje za pomoc! =D>


(Gutek) #12

Jest ok ale nie zapominaj o zasadach panująych w tym dziale - Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Karkonos1973) #13

U mnie było tak samo - odinstalowałem Nortona przy podłączonym komputerze do internetu,po restarcie znalazłem dwie ikonki na pulpicie przekierywujących na strony porno,co chwilę miałem głupie informacje(po angielsku),że mój system jest strasznie zawirusowany i włączał się ten głupi program "RAPID ANTIVIRUS".Oczywiście co jakieś 10 minut była symulacja restartu komputera.Zacząłem skanować komputer różnymi antivirami(Norton,Kaspersky,Panda,G DATA...),ale tylko AVG doskonale sobie z tym poradziło.Chciałem jeszcze dodać,że ten wirus podający się za program antywirusowy przestawiał mi datę i godzinę na moim kompie.