Wirus opanował mi przeglądarkę, proszę o sprawdzenie loga i


(system) #1

Witam, mam problem z uporczywym reklamiarzem (albo Bóg wie co jeszcze!). Siedzi sobie gdzieś w moim komputerze i sprawia, że w każdym skrypcie (nie ważne jaka przeglądarka) strony dodaje wers, który wyświetla (albo powinien) stronę z wirusem. avast! Blokuje jego wyskoczenie ale i tak ściąga mi jakiś malware – VBS:Malware – gen ; VBS:Obfuscated - gen. Jestem tym przerażony bo nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji. Przeskanowałem system trzy razy i nic, nie wykrył wirusa. Rootkity – nic, Spyware – nic… Zrobiłem log z HijacktThis. Oto on:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:23:04, on 2008-10-08

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

D:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

D:\Program Files (x86)\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files (x86)\UnHackMe\hackmon.exe

D:\Program Files (x86)\Xfire\xfire.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

D:\Program Files (x86)\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files (x86)\Xfire\xfire.exe

D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Windows\SysWOW64\conime.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

D:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~2\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "D:\Program Files (x86)\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files (x86)\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [UnHackMe Monitor] C:\Program Files (x86)\UnHackMe\hackmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Program Files (x86)\Xfire\xfire.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~2\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~2\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


--

End of file - 8449 bytes

Nie mam pojęcia gdzie tkwi problem, ale proszę o pomoc. pozdrawiam i z góry dziękuje: Goric P.S.: Jak na razie to nie występuje ale już raz miał taką przerwę... ; Adres tej strony z wirusem to:

ban.ads2008.info
  • radzę nie wpisywac bo podzielicie mój los...

Edit: http://www.wklejto.pl/11794


(Porchekarera) #2

Poczytaj regulamin... Nie jestem specjalistą od logów, ale sprawdziłbym go gdybyś inaczej go podał... wklej na ww.wklejto.pl

BO tak to aż razi log z Combofix.


(Leon$) #3

log czysty

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:


(system) #4

Oto log : http://www.wklejto.pl/11856

Kaspersky nic nie wykrył... Czy mam robi już formata czy jeszcze jest nadzieja?


(Leon$) #5

a jaki obszar miałeś przeskanować?

powtórz skanowanie

:slight_smile:


(system) #6

Zainstalowałam AVG anti virusa i jestem w trakcie skanowania. Jak na razie wykrył wirusy w wielu plikach coockie. Po tym skanie przeskanuje i Kasperskim bo nie chcę spowalnia za bardzo kompa :wink: