Wirus po grze online?


(Kamikadze7) #1

Po rozegraniu meczu w fife przez hamachi komputer zaczął się dziwnie zachowywać i boje się że mam jakiegoś wirusa. Wyskakuje błąd Generic Win32 itd. Pasek start zmienia się automatycznie na taki jak w win98. prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:57, on 2007-11-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Użytki\DAEMON Tools\daemon.exe

E:\Użytki\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\Użytki\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

E:\Użytki\Konnekt\konnekt.exe

E:\Użytki\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

E:\Instalacje programów\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.macromedia.com/go/getflash

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "E:\U?ytki\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\U?ytki\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\U?ytki\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] E:\U?ytki\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - E:\U?ytki\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\U?ytki\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CED30647-C126-4451-BB55-258004949D6E}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O20 - AppInit_DLLs: E:\UYTKI~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Unknown owner - E:\U?ytki\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r (file missing)

(Arekmalek) #2

Log Czysty


(Lost World) #3

Daj log z Combofix

Opis użycia ComboFix jest na tej stronie z linku.

Log może być długi, więc zapisz go sobie gdzieś, a potem wklej na http://wklej.org/, a tu daj tylko link.