Wirus po klikniaciu na .exe / proszę o sprawdzenie loga

Nacisnąłem na date exe w której znajdował się wirus. Avast wykryje szkodnka i usunie ale po restarcie systemu ciągle to samo. Proszę sprawdzcie logo:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:51:26, on 12.08.2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Programme\Desktop Sidebar\dsidebar.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\MJ DwaTrzy\Desktop\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.icq.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll

O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Programme\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [LXCECATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCEtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Programme\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - Startup: tempweg.bat

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Mit WGet herunterladen - C:\Dokumente und Einstellungen\MJ DwaTrzy\Desktop\wgetgui_source\wgie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Programme\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Programme\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\spacklsp.dll

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.johannrain-sof...can8/oscan8.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware....free/asinst.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Abel - Unknown owner - C:\Programme\Cain\Abel.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Programme\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Remote HID Service (LvHidSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lvhidsvc.exe (file missing)

O23 - Service: lxce_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcecoms.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Programme\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: T-Online DSL-Manager (TODslService) - T-Systems International GmbH - C:\Programme\T-Online\DSL-Manager\TODslSvc.exe

O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Programme\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Usuń w HJT.

Sam to wrzuciłeś do autostartu?

Daj log ComboFix + opis zrobienia loga na samym dole.

tak

http://wklej.org/id/d43291f27f

Ściągnij The Avenger,

wypakuj > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:

Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart.

Po restarcie wchodzisz gdzie masz The Avenger wklejasz raport avenger.txt oraz nowy log z combofix’a.

raport avenger.txt był pusty

log z combofix

http://wklej.org/id/0fc7797075

Ściągnij OTMoveIt. W okienko po lewej Paste List of Files/Folders to be Moved wklej:

C:\WINDOWS\svchost.dll

C:\DOKUME~1\MJDWAT~1\tilacw.exe

C:\DOKUME~1\MJDWAT~1\uknicf.exe

zapodaj Move It , zgadzasz się na restart.

Po restarcie usuń folder C:_OTMoveIt.

Daj nowy log z combo.

Nowy log z combo:

http://wklej.org/id/422a0c58bd

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Potem:

Potem daj nowy log z ComboFixa.

jessi