Wirus? Powolne odpalanie systemu, natrętne reklamy

Od dwóch dni mam problem - system odpala dopiero po kilku minutach, po czarnym ekranie pojawia się ikona Windows, system odpala i zaraz następuje sprawdzanie plików NTFS na dysku, potem przy korzystaniu z internetu strony powoli się otwierają i często wyskakują natrętne reklamy. Mój antywirusowy program chyba ślepy bo nic nie wykrywa. Coś jest nie tak, a ponieważ nie mam pojęcia co, zdaję się na pomoc fachowców. Proszę o wskazówki jak dla laika. Wklejam scan HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:23, on 2007-12-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\ADOBE READER\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [CM-SmWizard] C:\WINDOWS\System\SmWizard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\ADOBE READER\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1178800831968

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

Dużo zbędników poczytaj KLIKNIJ

I zafixuj

Wklejam wyniki po użyciu Combo Fixa i proszę o ich przejrzenie w nawiązaniu do opisanego przeze mnie problemu, z góry dziękuję za dalsze instrukcje

ComboFix 07-12-21.4 - Marta 2007-12-26 20:14:47.4 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.53 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\D0QRQ6C1\ComboFix[1].exe

 * Created a new restore point

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

C:\WINDOWS\system32\zxdnt3d.cfg


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-26 to 2007-12-26 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-12-16 13:37 . 2007-12-16 13:37	54,156	--ah-----	C:\WINDOWS\QTFont.qfn

2007-12-16 13:37 . 2007-12-16 13:37	1,409	--a------	C:\WINDOWS\QTFont.for

2007-12-01 18:33 . 2006-10-26 19:56	32,592	--a------	C:\WINDOWS\system32\msonpmon.dll

2007-12-01 18:27 . 2007-12-01 18:27	
Dalej mam problemy z komputerem :( system uruchamia się po kilku minutach,najpierw czarny ekran potem u dołu biały pasek, potem Windows rusza, potem czarny ekran i pojawiają się ikony i wszystko się zaczyna mulić, internet dostępny jest również po kilku minutach; komputer przeskanowałam różnymi programami -MKS VIR znalazł Trojan.Isbar.439 - C:|WINDOWS\system32\actskn45.ocxc i go wywalił.Na dodatek jedna z partycji staje się niewidzialna i nie można za nic się do niej dostać - wyskakuje okienko żeby formatować ale nie da się tego zrobić. Komputer zacina się jak tylko otwieram Mój komuter - dysk G.Problem reklam jak na razie już nieaktualny.Pomocy. Wklejam raport powstały po użyciu SDFix:

[code]SDFix: Version 1.120 Run by Marta on 2007-12-29 at 10:35 Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] Running From: C:\SDFix Safe Mode: Checking Services: Restoring Windows Registry Values Restoring Windows Default Hosts File Rebooting… Normal Mode: Checking Files: No Trojan Files Found Removing Temp Files… ADS Check: C:\WINDOWS No streams found. C:\WINDOWS\system32 No streams found. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe No streams found. C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe No streams found. Final Check: catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2007-12-29 10:47:15 Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS scanning hidden processes … scanning hidden services & system hive … [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04] “h0”=dword:00000000 “ujdew”=hex:33,c6,4d,0d,3b,6b,f9,22,5c,17,54,31,10,f3,b8,79,38,77,28,86,4d,… [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg] “s1”=dword:2df9c43f “s2”=dword:110480d0 “h0”=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04] “h0”=dword:00000000 “ujdew”=hex:33,c6,4d,0d,3b,6b,f9,22,5c,17,54,31,10,f3,b8,79,38,77,28,86,4d,… [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04] “h0”=dword:00000000 “ujdew”=hex:33,c6,4d,0d,3b,6b,f9,22,5c,17,54,31,10,f3,b8,79,38,77,28,86,4d,… [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04] “h0”=dword:00000000 “ujdew”=hex:33,c6,4d,0d,3b,6b,f9,22,5c,17,54,31,10,f3,b8,79,38,77,28,86,4d,… scanning hidden registry entries … [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c] “Order”=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,ea,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,… scanning hidden files … C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\01\10-{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}-v1-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v10-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 8 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\01\68-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v101-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v68-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7374 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\01\68-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v101-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v68-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 824 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\03\71-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v103-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v71-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6618 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\03\71-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v103-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v71-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 760 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\06\72-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v106-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v72-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6816 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\06\72-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v106-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v72-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 752 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\10\73-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v110-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v73-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 2838 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\10\73-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v110-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v73-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 304 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\15\14-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v15-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v14-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 24420 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\15\14-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v15-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v14-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 1722 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\15\14-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v15-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v14-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2712 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\15\74-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v115-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v74-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 3090 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\15\74-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v115-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v74-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 336 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\16\15-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v16-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v15-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 23898 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\16\15-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v16-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v15-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 1704 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\16\15-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v16-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v15-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2664 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\17\75-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v117-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v75-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 3288 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\17\75-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v117-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v75-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 368 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\21\17-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v21-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v17-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 25950 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\21\17-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v21-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v17-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 2028 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\21\17-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v21-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v17-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2840 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\22\18-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v22-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v18-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 23286 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\22\18-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v22-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v18-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 1686 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\22\18-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v22-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v18-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2616 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\23\20-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v23-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v20-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 22836 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\23\20-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v23-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v20-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 1686 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\23\20-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v23-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v20-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2544 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\26\19-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v26-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v19-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 26256 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\26\19-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v26-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v19-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 1956 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\26\19-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v26-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v19-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2880 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\27\26-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v27-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v26-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 23736 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\27\26-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v27-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v26-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.2 1776 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\27\26-{56788AAA-381D-485F-B20A-CC26C1380656}-v27-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v26-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 2600 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\42\30-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v42-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v30-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6654 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\42\30-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v42-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v30-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 728 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\46\31-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v46-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v31-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6852 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\46\31-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v46-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v31-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 760 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\47\32-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v47-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v32-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6798 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\47\32-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v47-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v32-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 760 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\48\33-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v48-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v33-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6762 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\48\33-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v48-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v33-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 728 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\50\35-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v50-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v35-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6600 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\50\35-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v50-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v35-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 776 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\51\36-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v51-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v36-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6744 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\51\36-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v51-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v36-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 784 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\52\37-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v52-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v37-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6510 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\52\37-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v52-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v37-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 736 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\53\40-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v53-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v40-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6510 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\53\40-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v53-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v40-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 720 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\54\41-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v54-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v41-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6546 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\54\41-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v54-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v41-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 728 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\59\43-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v59-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v43-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7050 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\59\43-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v59-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v43-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 776 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\60\42-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v60-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v42-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6150 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\60\42-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v60-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v42-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 696 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\61\44-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v61-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v44-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6996 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\61\44-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v61-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v44-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 744 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\69\46-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v69-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v46-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6708 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\69\46-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v69-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v46-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 768 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\72\47-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v72-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v47-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6960 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\72\47-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v72-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v47-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 768 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\75\49-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v75-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v49-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7194 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\75\49-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v75-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v49-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 824 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\76\126-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v76-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v126-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6996 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\76\126-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v76-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v126-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 744 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\76\52-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v76-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v52-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7410 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\76\52-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v76-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v52-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 824 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\76\53-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v76-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v53-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7410 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\76\53-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v76-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v53-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 824 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\77\77-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v77-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v77-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7212 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\77\77-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v77-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v77-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 784 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\78\127-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v78-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v127-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7374 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\78\127-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v78-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v127-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 824 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\79\128-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v79-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v128-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6618 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\79\128-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v79-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v128-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 760 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\79\54-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v79-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v54-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6546 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\79\54-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v79-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v54-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 728 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\80\55-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v80-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v55-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6330 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\80\55-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v80-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v55-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 712 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\81\56-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v81-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v56-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6744 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\81\56-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v81-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v56-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 752 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\82\58-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v82-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v58-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7284 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\82\58-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v82-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v58-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 808 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\83\59-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v83-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v59-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7392 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\83\59-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v83-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v59-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 824 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\84\60-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v84-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v60-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 6978 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\84\60-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v84-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v60-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 784 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\89\61-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v89-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v61-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7266 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\89\61-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v89-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v61-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 808 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\90\62-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v90-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v62-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7860 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\90\62-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v90-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v62-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 856 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\91\100-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v91-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v100-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7212 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\91\100-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v91-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v100-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 784 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\92\67-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v92-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v67-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.rdc.1 7338 bytes hidden from API C:\Documents and Settings\Marta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Messenger\gmarta3@hotmail.com\SharingMetadata\zbipasik@msn.com\DFSR\Staging\CS{128BAE52-A8A6-2A84-E6E9-8829363FDAA8}\92\67-{250328CF-1900-4810-9FF0-9D1BDC2D2410}-v92-{B35F7DD4-A623-4B97-B921-5DF4688D4238}-v67-Downloaded.frx:{59828bbb-3f72-4c1b-a420-b51ad66eb5d3}.XPRESS 816 bytes hidden from API scan completed successfully hidden processes: 0 hidden services: 0 hidden files: 96 Remaining Services: ------------------ Authorized Application Key Export: [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list] “C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe”=“C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Messenger” “C:\Program Files\BitTornado\btdownloadgui.exe”=“C:\Program Files\BitTornado\btdownloadgui.exe:*:Enabled:btdownloadgui” [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list] Remaining Files: --------------- Files with Hidden Attributes: Wed 9 May 2007 4,348 A.SH. — “C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak” Thu 1 Nov 2007 61,440 …H. — “C:\Documents and Settings\Marta\Moje dokumenty~WRL0001.tmp” Sun 28 Oct 2007 26,624 …H. — “C:\Documents and Settings\Marta\Moje dokumenty~WRL0004.tmp” Wed 20 Jun 2007 22,016 …H. — “C:\Documents and Settings\Marta\Moje dokumenty~WRL1504.tmp” Sun 3 Jun 2007 237,056 …H. — “C:\Documents and Settings\Marta\Pulpit~WRL0004.tmp” Sun 17 Jun 2007 54,272 …H. — “C:\Documents and Settings\Marta\Pulpit~WRL3404.tmp” Fri 21 Sep 2007 0 A…H. — “C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\8d097da1e8c89a333191843e23dfc161\BIT1.tmp” Finished!

Już powinno być Ok, ale

Pobierz program SDFix

Ja nic w logu nie widzę, spróbujmy jeszcze skanu - Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink: