Wirus,prosze o pomoc w usunieciu

Potrzebuje pomacy złapałem śmiecja Smitfraud-C.Toolbar888 i niemogę się jego pozbyć czy jest na niego jakiś program lub sposum? Mam Noda ,Spybot - Search & Destroy,Ad-Aware SE Professional,vundofix i nic.Z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 10:34:32, on 2007-05-09 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414) 


Running processes: 

D:\WINDOWS\System32\smss.exe 

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

D:\WINDOWS\system32\services.exe 

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

D:\WINDOWS\Explorer.EXE 

D:\WINDOWS\system32\sstray.exe 

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe 

C:\Programy\Cyberlink PowerDVD\PDVDServ.exe 

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe 

C:\Programy\Ashampoo FireWall\FireWall.exe 

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe 

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe 

C:\Programy\Adaware\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe 

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe 

D:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe 

D:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe 

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\Programy\torrent\utorrent.exe 

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 

D:\Documents and Settings\andrzej\Pulpit\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///D:/WINDOWS/Web/WebStart/index_pl.html 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] "sstray.exe" /r 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Programy\Cyberlink PowerDVD\PDVDServ.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Programy\Cyberlink PowerDVD\Language\Language.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE 

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Programy\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Programy\Adaware\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe" 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programy\Adbe\Reader\reader_sl.exe 

O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ? 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programy\ashampoo firewall\spi.dll 

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* 

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.c...b?1173294590890 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.c...b?1174296057359 

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll 

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe 

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - D:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe 

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Dobra rada: nie wiesz, nie pisz! -to nie miejsce na zgadywanki.

Sprawdzanie logów proszę pozostawić bardziej doświadczonym użytkownikom.

…posty zostały przeniesione do Kosza