Wirus - proszę o pomoc

:cry: Mam prośbę ogromna. Nie jestem dobra w te klocki. Problem jest taki, mam na pewno jaką niespodzianke-wiruska. Czy ktoś był by tak miły i sparawdził mi loga??? Z góry dziękuje! Napiszcie mi co musze wywalić !!

gfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:58:28, on 2005-10-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\msoffice.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\DOMOWY\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.281\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?account_id=156113

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?account_id=156113

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/download/pages/US-N95.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?account_id=156113

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://support.intel.com/support/chipsets/audiodriver.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O2 - BHO: EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll (file missing)

O2 - BHO: EliteSideBar - {ED103D9F-3070-4580-AB1E-E5C179C1AE41} - C:\WINDOWS\EliteSideBar\EliteSideBar 08.dll (file missing)

O3 - Toolbar: EliteBar - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Player] mcafeee.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nNcyO] C:\WINDOWS\xhprpkju.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kalvsys] C:\windows\system32\kalvycx32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hqr] C:\WINDOWS\hqr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mfaiogpintjsjckmydcot] C:\WINDOWS\System32\tpmxecnymacpm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\Program Files\Windows AdStatus\WinStat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update] msnmsgrs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SAHAgent] C:\WINDOWS\System32\SahAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Media Player] mcafeee.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [start uploading] smsss.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsofts MediaScope] winmedplay.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Security Agent Manager] mssams.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsofts media] Realplaysvc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mfaiogpintjsjckmydcot] C:\WINDOWS\System32\tpmxecnymacpm.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update] msnmsgrs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Media Player] mcafeee.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tsa2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa\tsm2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\RunServices: [start uploading] smsss.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SCA (Service Control Application) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SYSTEM.EXE (file missing)

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Wszystkie OTy kosz.

Użyj Windows Worms Doors Cleanerazmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj FxIstbar.exe. to naprawiacz do ISTbar oraz Elite Toolbar Remover

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite,

opis masz TUTAJ

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz SCA

:wink: Troche to trawało ale teraz jest czysto! !!

sugeruję pobrać i zainstalować SP2 !!