Wirus? :( proszę sprawdźcie mi loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:15:41, on 2005-05-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\instalki\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\instalki\winamp\winampa.exe

D:\instalki\eMule\emule.exe

D:\instalki\winamp\Winamp.exe

C:\DOCUME~1\megi\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthisSCANSAVELOG.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\ADOBE READER\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\instalki\winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106947640007

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

ok :stuck_out_tongue:

Log OK

A jakie masz wirusy? Kto Ci o tym powiedział?

hmm skoro oki to bardzo dobrze…ale mam jeszcze jedno putanko maleńkie…włącza mi sie centrum zabezpieczeń i w tym pisze, że ochrona przed wirusami: nieaktualne! czy coś z tym powinnam zrobić??? napiszcie bo ja nei mam zielonego pojęcia;)

Zaaktualizuj bazę wirusów programu AVG.

Zainstaluj porządnego firewalla, np. http://www.KERIO.tk . Wyłącz wtedy tego systemowego.

Centrum Zabezpieczeń można usunąć/wyłączyć, często jest bardzo irytujące. Zrobisz to programem Xp-Anti-Spy.

tzn. MKS online mi wykrył adware…ale chyba się to usunęło…i stąd mam podejrzenie, że coż może być nie tak…ale wolę zapytać na wszelki wypadek…dlatego się upewniam:)

W takim razie zainstaluj jeszcze rezydentny program antispyware, MS Antispyware.

oki …w takim razie tak zrobię, ale powiedz mi jeszcze jak wyłączyc tego systemowego firewall’a gdy zainstaluje tego KErio …

Start -> Panel Sterowania -> Połączenia Sieciowe. Zaznaczasz lewym klawiszem myszki połączenie sieciowe, po lewej pojawi się lista, klikasz Zmień ustawienia Zapory… i wyłączasz.

oki… dzięki serdeczne za jasne wytłumaczenie:) fakt wkońcu jestem blondynką;) … jak znowu coś nie będę wiedziała to zaklikam :wink: a narazie wielkie dzięki :slight_smile: