Wirus scricon


(Maturban) #1

NOD 32 wykrywa wirusa a nie da sie go usunac. Formatowalem juz komputer ale to nie pomaga

Oto logi z HijackThis

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\mmdmm.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmsass] mmdmm.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mmsass] mmdmm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Auto File System Conversion Utility] C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9D894B20-1724-4A4D-B068-BBEED13B8FC7}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe (file missing)

(jessica) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Ściągnij ComboFix:

(na dole tej strony z linku).

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

C:\WINDOWS\System32\mmdmm.exe

C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript.txt (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– tak jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie.

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Potem daj log z ComboFixa - log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

.


(Maturban) #3

http://wklej.org/id/02e089472d


(jessica) #4

Coś to usuwanie nie poszło najlepiej.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\System32\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\scricon.exe


Registry::

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\runservices] 

"Auto File System Conversion Utility"=-

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] 

"Auto File System Conversion Utility"=-

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"Microsoft Office"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] 

"Auto File System Conversion Utility"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> ComboFix-Do (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka ComboFix-Do znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik ComboFix-Do.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę ComboFix-Do.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– tak jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie.

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Potem daj nowy log z ComboFixa.

.


(Maturban) #5

Wyskakuje mi error

Were you trying to run a CFScript? The name,CFScript appears to be incorrectly spelt

(jessica) #6

W takim razie zmień nazwę Notatnika z " ComboFix-Do" na nazwę " CFScript.txt". Wszystko pozostałe bez zmian.

.


(Maturban) #7

http://wklej.org/id/e4de70bb74


(jessica) #8

Naprawdę coś źle idzie z tym usuwaniem.

Ale trzeba chyba podjąć jeszcze jedną próbę.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\fxqshdr.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mmsass"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Auto File System Conversion Utility"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Auto File System Conversion Utility"=-

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]

"Auto File System Conversion Utility"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]

"mmsass"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]

"Auto File System Conversion Utility"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript.txt (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– tak jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie.

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Potem, jak zwykle, nowy log z ComboFixa.

.


(Maturban) #9

http://wklej.org/id/99163e97da


(jessica) #10

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\unmgkjd.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\ivchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\scricon.exe


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows DLL Loader"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows System Update Tools"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices] "Windows System Update Tools"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

"Auto File System Conversion Utility"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript.txt (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– tak jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie.

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Potem nowy log.

Widzę, że my usuwamy, a cały czas coś napływa nowego.

Masz coś, co to ściąga, a ja nie potrafię tego czegoś dostrzec. :frowning:

.


(Maturban) #11

http://wklej.org/id/eb140d76a1


(qrczak13) #12

Pobierz Windows Worms Doors Cleaner, ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Ściągnij The Avenger,

wypakuj > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:

Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart. Po restarcie wchodzisz gdzie masz The Avenger wklejasz raport avenger.txt

Opróżnij kosz.

Po tym nowy log z combo.