Wirus tworzy skróty na pendrive'ach - jak go usunąć

Jak w temacie. Czy ktoś mógłby pomóc?

 

 

http://wklej.org/id/1346073/

Pokaż raport UsbFix z opcji Listing

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 64-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

UsbFix

http://wklej.org/id/1346139/

FRST

http://wklej.org/id/1346144/

 

Addition

http://wklej.org/id/1346147/

 

 

A czy na zamulenie można coś poradzić?

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

Integrity Checks is disabled HKLM-x32\...\Runonce: [] - [X]
HKU\S-1-5-21-883008812-3421931245-462497808-1000\...\Run: [301b5fcf8ce2fab8868e80b6c1f912fe] => "C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\System.exe" .. <===== ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
U3 ahd8se5o; C:\Windows\System32\Drivers\ahd8se5o.sys [0] (Advanced Micro Devices)
S2 IOPort; \??\C:\Windows\system32\drivers\ioport.sys [X]
S2 MemPort; \??\C:\Windows\system32\drivers\memport.sys [X]
C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\*.exe
C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\*.dll
testsigning: ==> Check for possible unsigned rootkit driver <===== ATTENTION!
C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\301b5fcf8ce2fab8868e80b6c1f912fe.exe
J:\Autorun.inf
F:\301b5fcf8ce2fab8868e80b6c1f912fe.exe
F:\*.lnk
CMD: attrib /d /s -s -h F:\*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Pokaż nowy raport UsbFix z opcji Listing.

Fixlog

http://wklej.org/id/1346190/

 

FRST

http://wklej.org/id/1346192/

 

UsbFix

http://wklej.org/id/1346194/

Pokaż jeszcze nowy log z OTL.

 

 

http://wklej.org/id/1346308/

Skasuj folder C:\FRST

Pobierz TFC - Temp File Cleaner Uruchom TFC i kliknij Start.

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

 

I już wszystko będzie w porządku?

Tak.

Dziękuje serdecznie za pomoc  :smiley: