Wirus w przeglądarce

Witam,

wczoraj krążąc po internecie złapałem jakieś świństwo. W ie, oraz w operze obojętnie jaki adres strony bym nie wpisał wyświetla mi się strona http://www.faujifertilizer.com/. W firefoxie jest wszystko ok. Przeskanowałem nodem32 i ad-aware i nic :confused:

Wiecie co to za wirus? Co muszę zrobić aby go usunąć?

p.s. mam winde XP z sp2, firewall windowsowy

po co podajesz link? może na tej stronie właśnie jest wirus…

dać logi z HJT i Silent Runners :slight_smile:

więcej osób się zarazi to więcej się zajmie problemem :mrgreen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:52:34, on 2007-08-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu-mirek\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 203.135.47.218:80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\SYSTEM32

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu-mirek\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [System] C:\WINDOWS\SYSTEM32

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI.SP4a\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI.SP4a\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 3528 bytes

to z Hijacka było :smiley:

"Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu-mirek\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"System" = "C:\WINDOWS\SYSTEM32" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"nod32kui" = ""C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "]

"System" = "C:\WINDOWS\SYSTEM32" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B089FE88-FB52-11d3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" ["Eset "]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\axshlex.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11d3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" ["Eset "]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11d3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" ["Eset "]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 11

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 12 - 19

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2}" = "Alcohol Toolbar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]---------- (launch time: 2007-08-10 14:56:43)

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 60 seconds.

---------- (total run time: 132 seconds)

a to z Sillent Runners :smiley:

Zobacz, czy nie masz przypadkiem dwóch folderów " system32"?

Bo to wygląda na wpis jakiegoś szkodnika, z logu Sillenta wynika, że wpis jest bezplikowy.

Ale to jest folder - nie wiadomo, co w nim jest w środku…

.

mam jeden, ale zapomniałem jeszcze dodać, że przy uruchamianiu windy otwiera mi sie właśnie ten folder, ale to nie jest chyba powiązane, bo z tym folderem było wcześniej. Nie jest to takie uciążliwe , więc nie pisałem o tym na forum.

Jeśli nie chcesz, by ten folder otwierał się razem ze startem komputera, to wystarczy, jak sfiksujesz te dwa wpisy w Hijacku:

O4 - HKLM…\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM32

O4 - HKCU…\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM32

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Ciekawa jestem, czy w tym folderze jest wszystko OK, choć logi nie wykazują żadnych niepożądanych plików w tym folderze.

.

EDIT:

A tak przy okazji, skoro i tak czekasz, aż znajdzie się tu ktoś, kto Ci pomoże, - to mógłbyś dać jeszcze log z ComboFixa:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

(na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

.

dzięki, już naprawiłem ten system32 i sie nie włącza przy starcie, a tutaj kolejny log: http://wklej.org/id/6143bdf549

Ściągnij The Avenger,

wypakuj > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:

Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart. Po restarcie wchodzisz gdzie masz The Avenger wklejasz raport C:\avenger.txt oraz nowy log z combofix’a.

Przeskanuj na http://www.virustotal.com/vt/ i wklej raport po skanowaniu. Chociaż pewnie syf bo nie ta lokalizacja.

jak klikam na zielone światełko w avengerze to wyskakuje błąd:

klikam OK i wyskakuje

klikam dalej OK i wyskakuje

klikam OK, zamyka sie okienko z errorem i nic sie nie dzieje

Log z awengera:

//////////////////////////////////////////

 Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////


Error: selected file does not appear to be a valid script.

Error code: 1813

Skaner nie wykryl wirusa w tym pliku: http://img241.imageshack.us/img241/9236 … talyj4.jpg

P.S może spróbować Unlockerem usunąć?

Ściągnij OTMoveIt

Po uruchomieniu aplikacji do lewego okna - Paste List of Files/Folders to be Moved wklej:

C:\WINDOWS\system32\dllruner32.exe

C:\WINDOWS\system32\vschock.exe

C:\WINDOWS\system32\windowsxp.exe

C:\WINDOWS\system32\iexplorer.exe

C:\WINDOWS\system32\smsshock.exe

C:\WINDOWS\system32\recykler.exe

C:\WINDOWS\system32\systemxp.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolavp.exe

C:\WINDOWS\system32\winxphdsl.exe

C:\WINDOWS\system32\winsystem.exe

C:\WINDOWS\system32\justcheds.exe

C:\WINDOWS\system32\algwin.exe

C:\DOCUME~1\tadek\iphist.dat

C:\WINDOWS\system32\hostlocal.exe

C:\WINDOWS\system32\serwices.exe

Następnie naciskamy - MoveIt!. Pliki zostały przeniesione. Wynik operacji zobaczymy w prawym oknie Results.

Log po pracy programu zobaczymy w lokalizacji - C:_OTMoveIt\MovedFiles

Po całej operacji należy zresetować komputer.

Wted pokaż logi z Hijackthis,Silentrunners i ComboFix.

zrobione;

Hijack

Silent

ComboFix

:slight_smile:

Do usunięcia ten zaznaczony na czerwono folder - tylko nie pomyl z prawidłowym!

C:\WINDOWS\system32\wdrivers - zły

C:\WINDOWS\system32\drivers -dobry

.

EDIT:

Usuwać możesz Unlockerem, albo Avengerem, albo ręcznie.

. :slight_smile:

nie no, usunąłem i dalej ta strona sie wyświetla :frowning:

Może jakieś inne pomysły?

p.s. nie wiem czy to pomocne, ale jak np. wpisze http://www.dobreprogramy.pl w adresie to on pozostaje taki sam(nie zmienia sie), tylko strona ładuje się taka jak w linku na górze tematu

Daj nowe logi.

ok,

hijack

Silent

Combo

Usuń w HJT.

Reszta poszła w kosmos.

Opróżnij kosz.

Jak dalej ta strona wchodzi to:

Skan AVG AntySpyware 7.5 po update, wklej raport ze skanowania.