Wirus win.32.Zlob-BN


(Mis10) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:36:20, on 2006-06-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Tibia\Tibia.exe

C:\Documents and Settings\ewela\Pulpit\ip changer\Ip_Changer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\INSTALKI\HijackThis.exe


O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D8887032-FC2F-4253-B67A-1008D6AE03B7}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Myszonus) #2

Jest ok :slight_smile:

W czym tkwi problem :?:

Optymalizacja

:arrow: Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku

Start --> Uruchom --> msconfig --> zakładka uruchamianie odznacz aplikacje, które twoim zdaniem są nie potrzbne w autostarcie.


(lazikar) #3

Jako ot kosz.

Moderatorów na forum mamy jak narazie sporo. Daj im pracować


(Mis10) #4

mam wirusa typu win.32.Zlob-BN[tj] i moze cos bym usunol jakis wpisa pomużcie mi go usunąć


(Mayster X) #5

Log jest ok co napisał Myszak

Jesteś pewny że masz tego wirusa ??

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Może daj loga SilentRunners


(Mis10) #6


(adam9870) #7

Log z silenta jest ucięty. Poczekaj aż program skończy robić log, poinformuje wtedy odpowiednim komunikatem i dopiero wtedy wklej go na forum.


(Gblade) #8

w logu jużwidać smitfraud, dlatego użyj smitfraudfix http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654 i wklej "całego" loga z silent runners.


(Mis10) #9


(Gblade) #10

Wklej jeszcze "całego" loga z silent runners by upewnić się, że jest "cacy".


(Mis10) #11


(Gblade) #12

Log czysty, chociaż ucięty, ale myśle, że dalej nie powinno nic być. Edytuj i wklej go w tagach.

Czy są jeszcze jakieś problemy ?


(Mis10) #13

Dzienki za pomoc