Wirus Win32/Heur w różnych plikach

Chyba jakieś wirusy wlazły mi na kompa. AVG 8 Free daje komunikat o wirusie Win32/Heur i to w różnych plikach. Mam dysk 500GB podzielony na 3 partycje i prawie w całości zapełniony. Całkowity format wszystkich partycji raczej nie wchodzi w grę. Mam trochę plików PDF, DOC, RAR, które muszę zostawić. Ostatnio nie działa mi też wyświetlanie ukrytych plików w opcjach folderów, a od wczoraj zmienił mi się ekran logowania (nie miałem ekranu logowania) i program Yahoo widget nie wyświetla wszystkich widgetów.

Log HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:10:54, on 2009-05-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\TEMP\BN1.tmp

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\dhcp\svchost.exe

C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itconfig_rep.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\UGS\I-DEAS\Resource Locking\lmgrd.exe

C:\Program Files\UGS\I-DEAS\Resource Locking\lmgrd.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\Program Files\UGS\I-DEAS\Resource Locking\ideasrl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\UGS\UGSLicensing\lmgrd.exe

C:\UGS\UGSLicensing\lmgrd.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe

C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itlocator.exe

C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itnaming.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itnode_daemon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\WINDOWS\tsnp325.exe

C:\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Grzesiek\reader_s.exe

E:\Grzesiek\Programy\visualtooltip22\VisualToolTip.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Windows Internet Explorer dostarczony przez Grupę Onet.pl S.A.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp325] C:\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Grzesiek\reader_s.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: VisualToolTip.lnk = E:\Grzesiek\Programy\visualtooltip22\VisualToolTip.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widgets.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe

O4 - Global Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15107/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C7420507-8E07-48E3-9FE6-B927EEE6DDD3}: NameServer = 83.238.255.76,213.241.79.37

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Dhcp server (DhcpSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\dhcp\svchost.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe

O23 - Service: IT iona_services.config_rep.grzesiek-pc cfr-NX_IDEAS_5 - IONA Technologies - C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itconfig_rep.exe

O23 - Service: IT iona_services.locator.grzesiek-pc NX_IDEAS_5 - IONA Technologies - C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itlocator.exe

O23 - Service: IT iona_services.naming.grzesiek-pc NX_IDEAS_5 - IONA Technologies - C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itnaming.exe

O23 - Service: IT iona_services.node_daemon.grzesiek-pc NX_IDEAS_5 - IONA Technologies - C:\Program Files\IONA63\asp\6.3\bin\itnode_daemon.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NX I-DEAS Resource Locking Service - Macrovision Corporation - C:\Program Files\UGS\I-DEAS\Resource Locking\lmgrd.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe

O23 - Service: UGS License Server (ugslmd) - Macrovision Corporation - C:\UGS\UGSLicensing\lmgrd.exe


--

End of file - 10914 bytes

Podaj log z Combofix. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście podajesz tylko link.

Niestety masz wirusa Virut. :frowning: :boje: :o

Niestety, chyba nie masz innego wyboru.

Format totalny wszystkiego , albo totalne zniszczenie systemu i programów przez Viruta.

Ewentualnie spróbuj jeszcze się zastosować do jednej z metod zawartych w tym poście.

A czy pliki takie jak MP3, filmy, PDF, DOC, RAR i innych programów też będą zainfekowane, czy mogę zrobić ich kopię na CD?

RAR raczej nie, bo pliki .exe znajdujące się w nich też będą najprawdopodobniej zakażone.

Resztę możesz skopiować.

Tylko przed przeniesieniem ich na nowo zainstalowany system na wszelki wypadek skanujesz cały nośnik z plikami Malwarebytes’ Anti-Malware.

OK, dzięki za info, czyli jeżeli w archiwum są np. tylko pliki pdf, albo jpg to mogę to skopiować na DVD. To zrobię kopię tego co potrzebuję na DVD i szykuje się do wielkiego formatu. Po instalacji nowego systemu przelecę te pliki najpierw skanerami. Ostatnio jak mi się system poważnie sypał to formatowałem tylko dysk C i chyba wszystkie robaki mi się skumulowały.

Dodane 20.05.2009 (Śr) 16:48

Mam ostatnie pytanie, bo zrobiłem format wszystkich dysków, ale mam jeszcze pytanie o pendriva. Był na nim Virut w 2 plikach *.exe, skasowałem już je i co teraz robić, bo AVG nie znajduje więcej virusów, nie ma już tam plików *.exe, czy powinienem go sformatować?