Wirus-Win32/TrojanDownloader.Agent trojan


(Tomeczek68) #1

Chcialbym usunac wyzej wymienione scierwo ale sam sobie nie moge poradzic.Licze na wasza pomoc.

Tutaj log z Hijackthisa

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:18, on 2007-11-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

H:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe

H:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

H:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

H:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

H:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

H:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

H:\Programy\Winamp\winampa.exe

H:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

H:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

H:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

H:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

H:\Program Files\Common Files\System\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

H:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

H:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] H:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "H:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "H:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] H:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "H:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] H:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "H:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "H:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "H:\Programy\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = H:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F6BE798B-E41D-46BE-A5B1-806C5B4C9115}: NameServer = 91.123.160.9

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - H:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - H:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - H:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - H:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 4668 bytes

Z gory dzieki,jesli wiecej danych wam potrzeba to piszcie


(Gutek) #2

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(Tomeczek68) #3

Teraz wyglada to tak:

H:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

H:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

H:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

H:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

H:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

H:\WINDOWS\system32\cmd.exe

H:\WINDOWS\system32\cmd.exe

H:\WINDOWS\system32\cmd.exe

H:\ComboFix\sed.cfexe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] H:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "H:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "H:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] H:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "H:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] H:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "H:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "H:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "H:\Programy\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = H:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - H:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F6BE798B-E41D-46BE-A5B1-806C5B4C9115}: NameServer = 91.123.160.9

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - H:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - H:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - H:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - H:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 4680 bytes

Chyba juz lepiej:)(:

Combofix:

ComboFix 07-11-08.1 - Domownik 2007-11-14 22:34:25.1 - NTFSx86

(Gutek) #4

Już powinno być Ok


(Tomeczek68) #5

Jednak psikusik:37d4a529e990d64e.jpg

padam na twarz


(Klossj23) #6

Wirus jest w katalogu związanym z punktami przywracania dla partycji H. Wyłącz i ponownie włącz przywracanie dla tej partycji. To powinno usunąć ten plik - choć głowy nie dam.


(Gutek) #7

Prawoklik na Mój Komputer>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.