Wirus WORM/Ntech.Z.4 i propblem z cssrss.exe


(Tjw730) #1

Przy każdym uruchomieniu internetu (nie komputera) pojawia się wirus WORM/Ntech.Z.4 w pliku C:\WINDOWS\Temp\BN2.tmp (BN3.tmp itd) Usuwam go antywirusem i go nie ma. Rozłączam neostradę i podłaczam ponownie internet nie działa. Restartuje kompa, podłączam internet wirus znowu się pojawia. Mam jeszcze problem z aplikacją cssrss.exe (wystąpił bład ....) ale to już inna sprawa


(Dmirecki) #2

Daj log z HijackThis i ComboFix.

Opis w temacie przyklejonym do tego działu


(Tjw730) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:09:27, on 2008-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\tp4serv.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\P_LG458\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] "tp4serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] "C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BMMLREF] "C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPMN] "C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] "tp4ex.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] "C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] "C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe " -helper

O4 - HKLM\..\Run: [IBMPRC] "C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] "AGRSMMSG.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WMDM PMSP Service] C:\WINDOWS\system32\cssrss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Software Installer - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\\PkgMgr.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/roulette_2_0_0_27.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/cards_2_0_0_75.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/slots90_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1183372884845

O16 - DPF: {74FFE28D-2378-11D5-990C-006094235084} (IBM Access Support) - http://www-307.ibm.com/pc/support/IbmEgath.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/slots70_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_32.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/slots80_2_0_0_35.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7767BF9-D7A9-4A92-AD9E-4D0CC561F77C}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: QConGina - C:\WINDOWS\SYSTEM32\QConGina.dll

O20 - Winlogon Notify: tphotkey - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tphklock.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: QCONSVC - IBM Corp. - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

i tutaj z wklejam z ComboFix ponieważ jest krótki

ComboFix 08-02.05.3 - P_LG458 2008-02-07 22:18:28.4 - NTFSx86