Wirus zmieniający foldery na skróty

Witam! Bardzo bym prosił o skrypt do OTL, aby usunąć w/w wirusa. Poniżej umieszczam raporty z OTL:

Pokaż raport UsbFix z opcji Listing.

Raport z USBFix:

Odinstaluj McAfee Security Scan Plus.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] wscript.exe //B "C:\DOCUME~1\Badecki\USTAWI~1\Temp\iTunesHelper.vbe" File not found
O4 - HKLM..\Run: [mobilegeni daemon] C:\Program Files\Mobogenie\DaemonProcess.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [ASRockIES] File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [ASRockOCTuner] File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [iTunesHelper] wscript.exe //B "C:\DOCUME~1\Badecki\USTAWI~1\Temp\iTunesHelper.vbe" File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [vnhop] C:\Documents and Settings\Badecki\vnhop.exe ()
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [zASRockInstantBoot] File not found
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\Badecki\Menu Start\Programy\Autostart\iTunesHelper.vbe ()
O32 - AutoRun File - [2013-12-10 18:42:48 | 000,000,495 | ---- | M] () - F:\autorun.lnk -- [FAT32]
[2013-11-30 11:07:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Badecki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\cache
[2013-11-30 11:07:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users
[2013-11-30 11:07:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Badecki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mobogenie
[2013-11-30 11:07:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Badecki\Moje dokumenty\Mobogenie
[2013-11-30 11:06:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Mobogenie
:Files
F:\iTunesHelper.vbe
F:\*.scr
F:\*.lnk
F:\autorun.inf
attrib /d /s -s -h F:\* /c
:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pokaż nowy raport UsbFix z opcji Listing.

Raport z usuwania:

 

Nowy Raport OTL:

http://wklej.org/id/1202845/

 

Nowy Raport Extras:

http://wklej.org/id/1202848/

 

Raport USBFix

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- -- (aqnlgola)
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [iTunesHelper] wscript.exe //B "C:\DOCUME~1\Badecki\USTAWI~1\Temp\iTunesHelper.vbe" File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1417001333-1960408961-725345543-1003..\Run: [vnhop] C:\Documents and Settings\Badecki\vnhop.exe File not found
O4 - HKLM..\RunOnce: [] File not found
O32 - AutoRun File - [2013-12-10 19:56:14 | 000,000,495 | ---- | M] () - F:\autorun.lnk -- [FAT32]
[2013-12-08 19:12:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\McAfee
:Files
F:\*.lnk
F:\weuiwe.exe
F:\riubol.exe
attrib /d /s -s -h F:\* /c

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj bez Extras.

Pokaż nowy raport UsbFix z opcji Listing.

Raport z usuwania:

 

Nowy raport OTL:

 

Raport z USBfix:

Uruchom UsbFix i kliknij Vaccinate.

Później kliknij Uninstall.

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Wyłącz i ponownie włącz przywracanie systemu:

http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware PRO.

http://wstaw.org/m/2012/12/29/2012-12-29_005346.png

Wszystko działa, dzięki :slight_smile: