Wirusy atakują adam 9870


(Arekw10) #1


(adam9870) #2

W logach widać jedynie resztki po Dealio. W celu ich usunięcia otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.


(Arekw10) #3

Nie można zaimportować:C:\Document and Settings\Arek\Pulpit\FIX.REG:Okteślony plik nie jest skryptem rejestru. Można importować tylko binarne pliki rejestru z zewnątrz Edytora rejestru.

Złączono Posta : 15.04.2007 (Nie) 20:46

już jest OK.

Tylko co to mogło znaczyć że mks wykrył mi 2 wirusy.

a Avast 37 zainfekowanych plików?


(adam9870) #4

Pobierz program AVG Anti-Spyware zrób update i przeskanuj, a następnie wklej raport.


(Arekw10) #5


(adam9870) #6

Usuń wszystko to, co AVG znalazł.

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.


(Arekw10) #7

nie wiem dlaczego nie mogę odpalić SmitfraudFixa.Rozpakowuje i odpala pierwszą stronę wciskam dowolny klawisz i nic sie dalej nie dzieje.


(adam9870) #8

W takim razie możesz użyć bardzo podobnego narzędzia jakim jest Roguefix lub Roguescanfix.


(Arekw10) #9

Złączono Posta : 16.04.2007 (Pon) 23:31

pojawiły mi się teraz jakieś błędy przy restarcie.

help


(adam9870) #10

Jakie błędy? Podaj dokładne treści pojawiających się błędów i wklej komplet nowych logów + raport z AVG.


(Arekw10) #11

mialem problem po restarcie po SmitfraudFix ale już jest OK.


(Gutek) #12

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222


(Arekw10) #13

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:15:11, on 2007-04-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

d:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Arek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.890\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SpybotSearch&Destroy1,4\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] d:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://D:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://mapa.um.warszawa.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_31.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_26.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 ... gleNav.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_43.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - d:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - d:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"avast!" = "d:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"Zone Labs Client" = ""C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"" ["Zone Labs, LLC"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"!AVG Anti-Spyware" = ""C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized" ["Anti-Malware Development a.s."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "D:\SpybotSearch&Destroy1,4\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{40950107-FEA6-4d53-A65F-B2DCBA57DD58}" = "Nokia Phone Browser"

-> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

\InProcServer32(Default) = "D:\Nokia\Nokia PC Suite 6\Components\PhoneBrowserComponents\NokiaPhoneBrowser.dll" [file not found]

"{FBFE7864-D495-41f0-B7DC-4BB601CC295E}" = "Contact View"

-> {HKLM...CLSID} = "Contact View"

\InProcServer32(Default) = "D:\Nokia\Nokia PC Suite 6\Components\PhoneBrowserComponents\ContactView.dll" [file not found]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

-> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

\InProcServer32(Default) = "D:\iTunesMiniPlayer.dll" [file not found]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"


AVG Anti-Spyware - Scan Report


  • Created at: 20:07:14 2007-04-17

  • Scan result:

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065629.exe/ZangoInstaller.dll -> Adware.180Solutions : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065629.exe/ZangoLib.dll -> Adware.180Solutions : No action taken.

C:\WINDOWS\Temp\Altnet -> Adware.Altnet : No action taken.

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe\plugins\DozaKultury.tpl -> Adware.Doza : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\C949INOD\ButterflyOasis_s_Inst-17[1].exe -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065326.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065327.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065330.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065331.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065333.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065334.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065338.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065339.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\System Volume Information_restore{7DF89338-E1D6-48BB-A00E-49D46701424F}\RP400\A0065342.dll -> Adware.Gator : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\Config.xml -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\db -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\db\Aliases.dbs -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\db\Sites.dbs -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\dwld -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\dwld\WhiteList.xip -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\persist.dbs -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\report -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\report\ag.xml -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\report\ag.xml.db -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\report\send.xml -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\report\send.xml.db -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\res1 -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\cs\res1\WhiteList.dbs -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\shprrprt.log -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek Wiśniewski\Dane aplikacji\ShopperReports\shprrprt_1111176391.log -> Adware.HotBar : No action taken.

C:\Program Files\SideFind -> Adware.SideFind : No action taken.

C:\Program Files\SideFind\update -> Adware.SideFind : No action taken.

:mozilla.311:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adobe : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@gde.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@my.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

:mozilla.10:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.7:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.8:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.9:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@hit.gemius[1].txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@ehg-nokiafin.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.75:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.76:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.334:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Information : No action taken.

:mozilla.263:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Netflame : No action taken.

:mozilla.264:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Netflame : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@www.paypal[1].txt -> TrackingCookie.Paypal : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@realmedia[2].txt -> TrackingCookie.Realmedia : No action taken.

:mozilla.317:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.318:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@revsci[2].txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.231:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@toplist[2].txt -> TrackingCookie.Toplist : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.588:C:\Documents and Settings\Arek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\s3ddmxa7.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@m.webtrends[2].txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

C:\Documents and Settings\Arek\Cookies\arek@yadro[2].txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

::Report end

Złączono Posta : 17.04.2007 (Wto) 20:07

ups pardą wysłałem bez quote

Złączono Posta : 17.04.2007 (Wto) 20:09


(Gutek) #14

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

Zmień tytuł na konkretny używając funkcji

icon_edit.gif


(Joan Sunshine) #15

ok, Gutek sprawdził

to możesz ciachnąć kosmetycznie:

a to co AVG znalazł wywal


(Arekw10) #16

ok dzięki