Wirusy i trojany

wydaje mi sie ze je posiadam choc nie wiem:neo rozlacza mi sie czesto

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:41:12, on 2006-06-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

E:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

E:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe

E:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

E:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Spik\Spik.exe

E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

E:\Program Files\Tavultesoft\Keyman\keyman.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Program Files\EnhanceKeyboard\kb_2k.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

G:\programy\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://shell.windows.com/fileassoc/fileassoc.asp?LangID=0415&Ext=DAT

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse] E:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] E:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] E:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] E:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "E:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [keyman.exe] E:\Program Files\Tavultesoft\Keyman\keyman.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: enhanced keyboard driver.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w Cafe News - E:\Program Files\Press-Service\CafeNews\addFeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1145151785125

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A77A2194-9109-4468-9970-BC313FFF4BBD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - E:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - E:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - E:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - E:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - E:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - E:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

jest to moj zastepczy dysk bo moj poszedl do naprawy :frowning:

“log czysty” :wink:

masz 2 antywiry avg i avast, odinstaluj jednego

A ten wpis na goolach pisze ze zly

jakiego odinstalowac?

możesz skasować hijackiem i…

panel sterowania>>>system>>>zaawansowane>>>uruchamianie i odzyskiwanie>>>wchodzisz w ustawienia>>>w sekcji zapisywanie informacji o debugowaniu ustawiasz na (brak)

decyzja należy do ciebie, ja osobiście używam avasta i nie narzekam.

oki thx pzdr