Wirusy, keyloggery


(Loker 13) #1

Witam chciałbym się pozbyć moich wszystkich keyloggerow i wirusów ponieważ gram w tibie.

Format odpada - mam 65gb filmów a siora nie pozwala usunąć

Jest może jakiś POŻĄDNY program do tego?

z gory thx

-- Dodane 03.06.2009 (Śr) 9:32 --

a to log z HijacThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:31:28, on 2009-06-03

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\KeenfinderSrch\keenfinder137.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\Windows\System32\system.exe

C:\WINDOWS\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\KeenfinderSrch\keenfinder.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wyborcza.pl/0,0.html?p=016

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" //mailurl:mailto:M@r0cH

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll

O2 - BHO: Mario Forever Toolbar Helper - {A20854FD-DDB5-4931-8F76-D11EA2364D94} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v3.2.0.0\MarioForever_Toolbar.dll

O2 - BHO: Loader Class - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - C:\WINDOWS\BricoPacks\LeopardXP\FindeXer.dll (file missing)

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Mario Forever Toolbar - {71B6ACF7-4F0F-4FD8-BB69-6D1A4D271CB7} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v3.2.0.0\MarioForever_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [Windows] C:\WINDOWS\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SYSTEM] C:\Windows\System32\system.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lsass.exe] C:\WINDOWS\lsass.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: enable Virtual Desktop.lnk = C:\Program Files\Enable Software\enable Virtual Desktop\VirtualDesktop.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EFB809D7-CC16-4B06-894B-F471D82A1ADF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\SYSTEM32\comglt32a.dll

O23 - Service: KeenfinderSrch Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\KeenfinderSrch\keenfinder137.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


--

End of file - 7367 bytes

(Spandau) #2

Na początek to

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Następnie pobierz Malwarebytes http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... lware+1.36 Wykonaj pełne skanowanie usuń co znajdzie program daj log na forum

Następnie pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Loker 13) #3
Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Wersja bazy definicji: 2219

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3


2009-06-03 10:54:26

mbam-log-2009-06-03 (10-54-26).txt


Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|)

Przeskanowane obiekty: 182273

Upłynęło: 51 minute(s), 38 second(s)


Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 2

Zainfekowane klucze rejestru: 37

Zainfekowane wartości rejestru: 1

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 7

Zainfekowane pliki: 31


Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane moduły pamięci:

C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.


Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\gnucdna.core (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2850bdc7-2330-4e31-9fa0-88268846539a} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0be385a3-85a5-4722-b677-68dae891ff21} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{272c0d60-0561-4c83-b3db-eb0a71f9d2eb} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{284477e4-a7cb-4055-9e1b-0ea7cba28945} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{70ca4938-6a0f-4641-a9a9-c936e4c1e7de} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{7468213e-010e-4ec6-a17d-642e909ba7ec} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{89dc33a2-f86f-42a1-8b5f-d4d1943efc9c} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{a916af3c-976d-4358-8736-95bea0b5fd2c} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{b86f4810-19a9-4050-9ac9-b5cf60b5799a} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{bb5b7e14-f8b4-4365-a24d-f4965c33e1ee} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{be45f056-e005-437b-be88-23acf70b0b6a} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{c13d4627-02f5-4b03-897a-bf6a90022dd2} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{c636f1fc-6ae4-4e6a-90ab-6d61d821a0dd} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{cb971ac0-6408-40da-a540-92f9f256f51f} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{d5694dfe-43b6-4e05-aa29-8c556c968973} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e2032ec2-a9ac-4ed7-9bdb-ebecacf076f2} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{ebab4a71-8c34-461a-b57d-dd041d439555} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{f06fea43-0cc3-4bf6-a85b-5efb1c07aa4b} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{fc94a0f7-9c7c-4ae2-9106-5c212332b209} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{f02c0ae1-d796-42c9-81e1-084d88f79b8e} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.settingsplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{37b85a20-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{37b85a2a-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{37b85a2c-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{014da6c9-189f-421a-88cd-07cfe51cff10} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{37b85a2b-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{37b85a2b-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ef281620-a3a3-4f08-874f-d68cfc9b7945} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.settingsplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.toolbarplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.toolbarplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{37b85a21-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyGlobalSearch (Adware.BookedSpace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{d08d9f98-1c78-4704-87e6-368b0023d831} (Adware.RelevantKnowledge) -> Quarantined and deleted successfully.


Zainfekowane wartości rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.


Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane foldery:

C:\Program Files\RelevantKnowledge (Spyware.Marketscore) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyGlobalSearch (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

c:\program files\myglobalsearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.


Zainfekowane pliki:

C:\WINDOWS\system32\GnucDNA.dll (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

c:\documents and settings\user\Pulpit\O zal!\Pulpit\install.exe (Trojan.Fraudtool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\system volume information\_restore{1044a24f-1b42-468d-835b-75be6c55068e}\RP30\A0122291.exe (Adware.RelevantKnowledge) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\system volume information\_restore{1044a24f-1b42-468d-835b-75be6c55068e}\RP30\A0122292.exe (Adware.RelevantKnowledge) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\relevantknowledge\rlls.dll (Spyware.Marketscore) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\relevantknowledge\rloci.bin (Spyware.Marketscore) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\relevantknowledge\rlservice.exe (Spyware.Marketscore) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe (Spyware.Marketscore) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Delete on reboot.

c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\NPMYGLSH.DLL (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\00027EBB (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\000555C8 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\00072CEA (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\000E9D55.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\000E9EDB.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\000EA014.bin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\005B937B (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\History\search (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Settings\prevcfg.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\myglobalsearch\bar\Settings\settings.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\services.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\system.exe (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\h@tkeysh@@k.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\lsass.exe (Trojan.PWS) -> Quarantined and deleted successfully.

to z Malwarebytes'a teraz robie z combofixa

-- Dodane 03.06.2009 (Śr) 17:11 --

http://wklej.org/id/100330/ Combofix

ooo komputer mi smiga

-- Dodane 03.06.2009 (Śr) 17:13 --

Wytłumaczysz co i jak?

-- Dodane 03.06.2009 (Śr) 17:14 --

W tibie moge juz grac?


(Spandau) #4

Znasz te katalogi jeśli nie to usuń ręcznie

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(Loker 13) #5

Proszę : http://wklejto.pl/35161


(deFco247) #6

Log wygląda na czysty.

Menu Start -> Uruchom... -> Combofix /u

Przeczyść system CCleanerem.

Usuń zbędniki z autostartu.

Wykonaj pełny skan Dr Web CureIt!.

Jeśli będą wirusy, to usuń je.