Wirusy przy starcie systemu

Mam problem Avast przy kazdym starcie systemu pokazuje mi kilka Wirusów nie wiem skąd to sie bierze i dlatego prosze o sprawdzenie Logów .


Tak ma to wyglądać

Asterisk

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Potem:

Ściągnij -->ComboFix (na dole tej strony z linku).

Wklej do Notatnika :

File::

D:\WINDOWS\system\NOTEPAD.exe

C:\WINDOWS\system32\ntss.exe

C:\WINDOWS\System32\upds.exe


Driver::

NOTEPAD

NTSS

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Log z ComboFixa wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi

http://wklej.org/id/7bbfe860b2

Teraz jest już wszytko Ok ?

Wklej do Notatnika :

File::

D:\WINDOWS\system32\ne1.exe

D:\WINDOWS\system32\scrcons32.exe


Registry::

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"Network Translation System Service"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

"WMI Standard Event Consumer - Scripting"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Network Translation System Service]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows System Update Tools]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –> Klik

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Czy na pewno masz najnowszą wersję ComboFixa - bo nie widzę w logu usług (czy dziś/wczoraj go ściągałeś) ?

Użyj jeszcze -->SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Idaj log z ComboFixa (na wklej.org) i log z Hijacka.

jessi

http://wklej.org/id/75b1426f77 —> ComboFix

Loga z HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:46:05, on 2007-09-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: free-downloads Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - D:\Program Files\free-downloads\tbfre0.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EBBE90B-282E-4c39-8A7E-120749169F0F} - D:\PROGRA~1\BEARSH~2\MediaBar.dll

O2 - BHO: free-downloads Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - D:\Program Files\free-downloads\tbfre0.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: free-downloads Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - D:\Program Files\free-downloads\tbfre0.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘?’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{766F36D8-1F9E-4B28-85B8-32D94BC7911B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{766F36D8-1F9E-4B28-85B8-32D94BC7911B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{766F36D8-1F9E-4B28-85B8-32D94BC7911B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip…{766F36D8-1F9E-4B28-85B8-32D94BC7911B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip…{766F36D8-1F9E-4B28-85B8-32D94BC7911B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS6\Services\Tcpip…{766F36D8-1F9E-4B28-85B8-32D94BC7911B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

End of file - 4256 bytes

Nie widzę w tych logach nic podejrzanego.

Miałeś użyć jeszcze SDFix.

jessi

Tak Ale Tryb Awaryjny nie chce się włączyć :frowning:

W logu ComboFixa nie było wpisu świadczącego o uszkodzeniu systemu.

Daj jeszcze log z Sillent Runner - jest gdzieś w “przyklejonych”.

jessi