Witam i prosiłbym o sprawdzenie loga


(Pinek71) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:14:44, on 2006-05-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nprotect322.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\Programy\Nod32\nod32krn.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

E:\Programy\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

E:\Programy\Nod32\nod32kui.exe

E:\Programy\Absolute StartUp\StartUp.exe

C:\Documents and Settings\Pinek\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: IECatcher Class - {B930BA63-9E5A-11D3-A288-0000E80E2EDE} - E:\Programy\Mass Downloader\MDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {4064EA35-578D-4073-A834-C96D82CBCF40} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Programy\Nod32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] E:\Programy\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {85D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin class) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/securelogin-devel.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://arcade.icq.com/carlo/zuma/popcaploader_v5.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{50529B7A-291D-4F4A-A34D-F4E850E93ACA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AEA9FEDC-060E-4D98-8A89-9F5B5E66068B}: NameServer = 212.2.96.51

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - E:\Programy\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - AppInit_DLLs: E:\Programy\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Windows Video (MainService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nprotect322.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Programy\Nod32\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - E:\Programy\Outpost Firewall\outpost.exe

====================================

A problem mam taki ze komputer mi sie bardzo długo uruchamia i czasami jak długo pochodzi to czsami sie zawiesza explorer i podejrzewam ze mam jakiegos smiecia w komputerze ktory mi blokuje :slight_smile:

Używaj code. Lazikar


(Gblade) #2

Skasuj wpisy w hjt

start>>>uruchom>>>cmd, wpisz

sc stop MainService

sc delete MainService

Skasuj pogrubiony plik

Opisz problem i daj nowego loga.


(Pinek71) #3

Dziekuje bardzo juz sie wkazałem do powyzszych wskazwek dziekuje i pozdrawiam Pinek


(Bbieniol) #4

Tego nie zrobiłeś :roll: