Witam i proszę o sprawdzenie loga - (system alert)


(Andrzej M) #1


(adam9870) #2

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Andrzej M) #3

:smiley: :smiley: Dzieki zadzialalo!


(bodek32) #4