Włączanie skryptu za pomocą klawisza

Witam,

Dopiero zaczynam przygodę z autohotkey i nie mam pojęcia jak napisać początek skryptu aby przez przytrzymanie lewego przycisku myszki aktywował się dalszy skrypt czyli ruszanie myszką. Gdy przestane trzymać przycisk chce aby skrypt się zatrzymał.
I gdy kliknę ponownie lewy przycisk chce aby on od nowa się aktywował.

#NoEnv
SendMode Input

_auto := true

~LButton::autofire()
~Numlock::_auto := ! _auto
~Up::Suspend
F1::ExitApp

autofire()
{
global _auto
if _auto
{
Loop
{
if GetKeyState(“LButton”, “P”)
{
SendInput {LButton DownTemp}
Sleep 1
mouseXY(-4,5)
sleep 30
mouseXY(-4,6)
sleep 30
mouseXY(-5,6)
sleep 26
mouseXY(-4,6)
sleep 26
mouseXY(-4,6)
sleep 26
mouseXY(1,6)
sleep 25
mouseXY(1,6)
sleep 25
mouseXY(1,5)
sleep 26
mouseXY(1,5)
sleep 26
mouseXY(1,5)
sleep 26
}
else
break
} ;; loop
} ;; if
} ;; autofire()

mouseXY(x,y)
{
DllCall(“mouse_event”,uint,1,int,x,int,y,uint,0,int,0)
}

Mam coś takiego ale niestety nie udało mi się więcej nic z tym zrobić chodzi mi dokładnie o to abym mógł trzymając przycisk aktywować ruchy myszką i od razu po puszczeniu przycisku zatrzymać je. I od razu po ponownym naciśnięciu aktywować go ponownie od początku.