Włączanie trybu InPrivate w przeglądarce Internet Explorer 8


(Persifall) #1

Aby utworzyć skrót do przeglądarki Internet Explorer 8 działającej w trybie InPrivate:

  1. Kliknij PPM na dowolne miejsce pulpitu.

  2. Z menu kontekstowego wybierz Nowy -> Skrót.

  3. Wprowadź następującą komendę: "%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore" -private

  4. Wprowadź nazwę skrótu, i naciśnij Zakończ.

Nowo utworzony skrót będzie uruchamiać przeglądarkę w trybie InPrivate.


(Djanocha) #2

Także kombinacja klawiszy CTRL SHIFT P wciśnięta podczas działania IE 8 w normalnym trybie powoduje przejście do trybu InPrivate.


(pakeroso) #3

Można to też ustawić za pomocą rejestru.

Wklejamy odpowiednią frazę do notatnika i zmieniamy rozszerzenie na .reg

:arrow: Tryb InPrivate zawsze wyłączony

:arrow: Tryb InPrivate zawsze włączony

:arrow: Tryb InPrivate manualny