Włączenie kompresji gzip dla http


(nateria) #1

Witam

Potrzebuje waszej pomocy :?

A mianowicie potrzebuje dodać kod z tej strony

https://panel.kylos.pl/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=111

 

Do swojego

pliku .htaccess

Czy powinienem dodać go do pliku public_html ---> moja domena i tam jest plik .htaccess

 

Czy tak powinienem go dodać ?????  . Bo w folderze  public_html Mam też plik .htaccess - ale on żadnej trećsi nie zawiera

# Turn on URL rewriting
RewriteEngine On

# Installation directory
RewriteBase /

# Protect hidden files from being viewed
<Files .*>
Order Deny,Allow
Deny From All
</Files>

# Protect application and system files from being viewed
RewriteRule ^(?:application|modules|system)\b.* index.php/$0 [L]

# Allow any files or directories that exist to be displayed directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# Rewrite all other URLs to index.php/URL
RewriteRule .* index.php/$0 [PT]

#<FilesMatch "\.(inc|php|php3|php4|php5|php6|phtml|phps)$">
#AddHandler x-httpd-php52 .php
#</FilesMatch>

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
</IfModule>

(tomms) #2

To zależy od konfiguracji twoich wirtualnych hostów, my z oczywistych powodów tego nie wiemy.

 

Nie wiesz jeszcze czy twój serwer obsługuje kompresje gzip, samo .htaccess to nie wszystko. Sprawdź ‘ręcznie’ czy strona jest kompresowana przesyłając odpowiedni nagłówek Accept-Encoding np:

 

curl -H 'Accept-Encoding: gzip' www.mojastrona.pl

Jeśli w odpowiedzi dostaniesz krzaczki to już jesteś na dobrej drodze, a aby się upewnić że krzaczki są właściwe to:

 

curl -H 'Accept-Encoding: gzip' www.mojastrona.pl | gzip -d