Włączyć w PHP Fusion, żeby forum był dla każdego widoczny?


(Saver) #1

Jak włączyć w PHP Fusion, żeby forum był dla każdego widoczny?

Bo mam zarazie że tylko zalogowani widzą Forum.

A chce żeby nie zalogowani też widzieli, ale nie mogli dodawać pytań.

EDIT: Buu nikt nie wie