Właściwości elementu SELECT - HTML


(Blask Ognia) #1

(Zagnieżdżone w skryptach PHP)

Przy takim ustawieniu naturalnie szerokość listy wyboru jest taka, jaką wpisałem w STYLE, ale ten parametr dotyczy tak szerokości samego elementu jak i wysuwanej z niego listy. Czy istnieje możliwość, by dostosować jedynie szerokość elemntu widocznego na stronie, a reszta (po kliknięciu) pozycji wyświetlanych była o szerokości automatycznie dobieranej do długości znaków poszczególnych opcji?

Jeśli tak, to jaka.


(system) #2

Listy rozwijane SELECT nie mają takich opcji, ale jeśli chcesz uzyskać taki efekt to możesz skorzystać z JavaScript’u + warstw DIV i LAYER z HTML’u :P.