Własna poczta na serwerze Active


(Gesiu) #1

Jak zakłada się pocztę email (obsługa kont) na serwerze ?? Serwer to:www.nazwa.pl(Active)