Własna poczta na serwerze Active

Jak zakłada się pocztę email (obsługa kont) na serwerze ?? Serwer to:www.nazwa.pl(Active)