Własna strona błędku 404 na skip.pl


(system) #1

Mam pytanie, jak ustawić własną stronę błędu 404 na serwerze skip.pl?


(Opelastra15) #2

Usuń plik index.html i pokaże błąd strona o padanym adresie nie istnieje błąd 404


(lazikar) #3

Ale kolega che mieć także i stronę. :smiley: :smiley:

Nie znam tego serwera, ale u mnie mam pliki 404.html i w panelu sterowania ustawioną opce "Strony błedów"