Własne programy - kompilacja skryptów batch do plików exe

(Marcinch7) #1

Witam, znalazłem bardzo ciekawą metodę na stworzenie własnych programów *.exe a dokładniej chodzi mi o prostą metodę kompilacji skryptów batch do plików exe z własnymi ikonami itd.

  1. Pobieramy i instalujemy kompilator QuickBFC z tąd

  2. Piszemy swój program-skrypt batch w… notatniku! Otwieramy notatnik, piszemy program (patrz na koniec postu) i zapisujemy z rozszerzeniem *.bat czyli klikamy Plik > Zapisz jako… > a w nazwę wpisujemy " nazwa .bat"

  3. PPM na nasz skrypt i wybieramy Compile with QuickBFC , w zakładce Embedded Files można wstawić ikonę do naszego programu. W menu Options możemy wybrać Czy ma to być aplikacja konsolowa czy aplikacja “duch” w tej drugiej nie widać konsoli tylko wykonuje polecenia bez wiedzy użytkownika. Klikamy Build i wybieramy gdzie ma być zapisany nasz program.

GOTOWE!

PS. Wpisz w google kurs bat lub kurs batch , ale ja opisze to w skrócie, pierwsza linjika to @echo off a następne w dół to polecenia dos-owe (wiersza poleceń) jakie mają być wykonane. Oto przykłady :

Można tym zrobić wszystko, od utworzenia pliku z dzisiejszą datą do skopiowania wszystkich zdjęć do folderu moje obrazy i na serwer ftp.

(Kolmar) #2

Można również do tego celu wykorzystać program [bat To Exe Converter]

(Marcinch7) #3

Przykładowy program napisany przeze mnie macie tu po uruchomieniu tworzy dwa pliki : log.txt i log2.txt, które zawierają podstawowe informacje o systemie. Podaje kod źródłowy :

@echo off

echo MsgBox "Naciśnij OK aby stworzyć log",vbInformation,"Log generator 0.8" > info.vbs

info.vbs

del info.vbs

echo Log generator 0.8 > log.txt

echo. >> log.txt

echo Data: >> log.txt

date /t >> log.txt

echo. >> log.txt

echo Czas: >> log.txt

time /t >> log.txt

echo. >> log.txt

echo Nazwa Użytkownika: >> log.txt

echo %username% >> log.txt

echo. >> log.txt

echo Nazwa Komputera: >> log.txt

echo %computername% >> log.txt

echo MsgBox "Stworzono log",vbInformation,"Log generator 0.8" > info.vbs

info.vbs

del info.vbs

echo MsgBox "Naciścij OK aby stworzyć zaawansowany log",vbInformation,"Log generator 0.8" > info.vbs

info.vbs

del info.vbs

echo Log generator 0.8 - Log zaawansowany > log2.txt

systeminfo >> log2.txt

echo MsgBox "Stworzono zaawansowany log",vbInformation,"Log generator 0.8" > info.vbs

info.vbs

del info.vbs