Wlasny odtwarzacz audio


(Beryś) #1

może ktoś pomóc z dopasowaniem kodu?wszystko działa, ale nie do końca jak potrzebuję.

mam własne kontrolki audio:

<button id="odtwarzaj" onclick="odtwarzajMuzyke();"></button>
<button id="tyl" onclick="doTylu();"></button>
<button id="przod" onclick="doPrzodu();"></button>
<button id="zatrzymaj" onclick="zatrzymaj();"></button>

do przodu, do tyłu działa ok. Chciałbym, żeby odtwarzajMuzyke() tylko ją odtwarzał, teraz ma jednocześnie funkcje odtwarzaj/zatrzymaj. W związku z tym, żeby zatrzymaj było przy buttonie zatrzymaj(). jak tylko coś pozmieniam, to przestaje wszystko działać :slight_smile:

mam też problem z samymi piosenkami.

powiedzmy, że mam dwa div z funkcją onclick="odtwarzajMuzyke(); jak zrobić, żeby odtwarzało tą piosenkę po kliknięciu w dany div?(a nie np. w button).

<div id="plik" onclick="odtwarzajMuzyke();" value="nuty/pios.mp3" /></div>
<div id="plik_jeden" onclick="odtwarzajMuzyke();" value="nuty/piosenka.mp3" /></button>

tu jest skrypt:

var nazwaPliku = "";
    function odtwarzajMuzyke() {
      if (window.HTMLAudioElement) {
        try {
          var oAudio = document.getElementById('tagAudio');
          var btn = document.getElementById('odtwarzaj');
          var audioURL = document.getElementById('plik');

          if (nazwaPliku !==audioURL.value) {
            oAudio.src = audioURL.value;
            nazwaPliku = audioURL.value;
          }
          if (oAudio.paused) {
            oAudio.play();
          }
          else {
            oAudio.pause();
          }
        }
        catch (e) {
           if(window.console && console.error("Treść błędu:" + e));
        }} }

function zatrzymaj() {
      if (window.HTMLAudioElement) {
        try {
          var oAudio = document.getElementById('tagAudio');
          oAudio.currentTime = 0;
        }

        catch (e) {
           if(window.console && console.error("Treść błędu:" + e));
        }
      }
    }

(fedora24x) #2

 

BUTTON wywal!! i daj INPUT lub coś HTMLowego to nie XML :wink:

 

http://javascript-html5-tutorial.pl/html5-audio-obsluga-dzwieku-html5-javascript.html


(Frankfurterium) #3

 

 

Button.