Wmiprvse.exe hilfe


(Grusiak) #1

widam. przypałetało się takie ścierwo "wmiprvse.exe" i nie mozna tego wyłaczyć ani usunąć.

dodatkowo jeszcze jest problem z czymś takim:

Common Dialogs: History (4 files) (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU

Log: Activity: SchedLgU.Txt (Plik kopii zapasowej, fixing failed)

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemess.log (Plik kopii zapasowej, fixed)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemess.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\winmgmt.log (Plik kopii zapasowej, fixed)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\winmgmt.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wmiprov.log (Plik kopii zapasowej, fixed)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wmiprov.log

MS DirectDraw: Most recent application (Zmiany w rejestrze, fixed)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw\MostRecentApplication\Name!=

MS DirectInput: Most recent application (Zmiany w rejestrze, fixing failed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Name!=

MS DirectInput: Most recent application ID (Zmiany w rejestrze, fixing failed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Id!=

Windows Explorer: Run history (2 plików) (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Windows Explorer: User Assistant history IE (1 plików) (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}\Count

Windows Explorer: User Assistant history files (12 plików) (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist{75048700-EF1F-11D0-9888-006097DEACF9}\Count

Windows Explorer: Last visited history (2 plików) (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU

Windows Explorer: Recent file global history (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs

WinRAR: Recent file list (1 plików) (Klucz rejestru, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\WinRAR\ArcHistory

WinRAR: Last used directory (Zmiany w rejestrze, fixed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\WinRAR\General\LastFolder!=

Cache: Bufor (3) (Bufor, fixed)

Cookie: Cookie (1) (Cookie, fixed)

Cache: Bufor (1) (Bufor, fixed)

Gratulacje!: Nie znaleziono żadnych bezpośrednich zagrożeń. ()

--- Spybot - Search & Destroy version: 1.4 (build: 20050523) ---

2005-05-31 blindman.exe (1.0.0.1)

2005-05-31 SpybotSD.exe (1.4.0.3)

2005-05-31 TeaTimer.exe (1.4.0.2)

2007-04-21 unins000.exe (51.41.0.0)

2005-05-31 Update.exe (1.4.0.0)

2007-05-23 advcheck.dll (1.5.3.0)

2005-05-31 aports.dll (2.1.0.0)

2005-05-31 borlndmm.dll (7.0.4.453)

2005-05-31 delphimm.dll (7.0.4.453)

2005-05-31 SDHelper.dll (1.4.0.0)

2007-07-31 Tools.dll (2.1.2.0)

2005-05-31 UnzDll.dll (1.73.1.1)

2005-05-31 ZipDll.dll (1.73.2.0)

2007-11-14 Includes\Cookies.sbi (*)

2007-10-31 Includes\Dialer.sbi (*)

2007-11-14 Includes\DialerC.sbi (*)

2007-11-07 Includes\Hijackers.sbi (*)

2007-11-14 Includes\HijackersC.sbi (*)

2007-10-04 Includes\Keyloggers.sbi (*)

2007-11-14 Includes\KeyloggersC.sbi (*)

2004-11-29 Includes\LSP.sbi (*)

2007-11-07 Includes\Malware.sbi (*)

2007-11-14 Includes\MalwareC.sbi (*)

2007-10-24 Includes\PUPS.sbi (*)

2007-11-14 Includes\PUPSC.sbi (*)

2007-11-14 Includes\Revision.sbi (*)

2007-05-30 Includes\Security.sbi (*)

2007-11-14 Includes\SecurityC.sbi (*)

2007-11-07 Includes\Spybots.sbi (*)

2007-11-14 Includes\SpybotsC.sbi (*)

2007-11-06 Includes\Tracks.uti (*)

2007-11-14 Includes\Trojans.sbi (*)

2007-11-14 Includes\TrojansC.sbi (*)

2007-06-06 Plugins\TCPIPAddress.dll


(cenart) #2

Witaj!

To usługa systemowa.Musisz ją mieć ustawiąną na auto i uruchomioną.Nie da rady inaczej.W podanych poniżej linkach masz odpowiedż co z czym jest i jak usunąć ten problem.

Pozdrawiam!

  1. http://www.searchengines.pl/t19958.html

  2. http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=35316


(Grusiak) #3

a to!?

MS DirectInput: Most recent application (Zmiany w rejestrze, fixing failed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Name!=

MS DirectInput: Most recent application ID (Zmiany w rejestrze, fixing failed)

HKEY_USERS\S-1-5-21-606747145-1844823847-839522115-1003\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Id!=

Złączono Posta : 18.11.2007 (Nie) 13:30

i jeszcze siedzi mi coś takiego jak SchedLGU.Txt


(cenart) #4

To plik tekstowy Usługi Harmonogram Zadań.

Co do tych wpisów rejestru to szczerze mówiąc myślę, że są to wpisy użytych ścieżek dostepu do aplikacji...., której już nie ma bo ją usunąłeś...ale mogę się mylić, dlatego proponuję: wyczyścić wszelkie fodery tymczasowe(możesz użyć CCleaner), uzyj RegCleanera do wyczyszczenia rejestru ze śmieci i zrobić skan antywirem i spybootem.Jeśli coś znajdą daj do kwarantanny(tak na wszelki wypadek). Natępnie podaj tu logi z HijackThis i Sillent-a(jeśli skany coś wykażą). Bardziej doświadczeni koledzy zaanalizuja sutuację.

Pozdrawiam!