Wolna praca FF usunięte śmieci -logi

Wolne, skokowe otwieranie okien w FF szczególnie  strony z  Flash Player"em.  Usunięto śmieci Malwarebytes ( http://www.wklej.org/id/1749265/ ) i

Adwclaner"em.

 

 

 

   http://www.wklej.org/id/1749258/

 http://www.wklej.org/id/1749261/

http://www.wklej.org/id/1749262/

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Startup: C:\Users\WB\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Update Notifier.lnk [2015-06-29]
ShortcutTarget: Update Notifier.lnk - F:\Update Notifier\updatenotifier.exe (No File)
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.