Wolna praca komputera


(Matrix32) #1

Od kilku dni odnosze wrażenie że mój pecet coraz wolniej pracuje (z każdym dniem coraz wolniej :frowning: ). Pomóżcie mi, co mam robic?


(M Kupczynas) #2

Na początek proponuję wkleić loga z Hijakthis’a > http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

:arrow: Poodinstalowuj niepotrzebne programy > Panel sterowania > Dodaj usuń programy.

:arrow: Defragmentacja dysku(kiedy ostatnio defragmentowaleś :?: )


(El Presidento) #3

Wklej loga z HijackThis, sprawdzimy czy nie masz wirusów.

Jaki system, jakie parametry komputera instalowałes jakies nowe oprogramowanie, podaj więcej konkretów.


(boczi) #4

Jaki system operacyjny?

Jeśli XP, poczytaj:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989

Przeczyść rejestr, np. jv16 PowerTools’em.


(Pjezak7) #5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 1:56:55 AM, on 1/1/2006

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\REGIST~2\regclean.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\PROGRA~1\REGIST~2\regclean.exe

C:\PROGRA~1\REGIST~2\regclean.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\user\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: MySearch Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MySearch\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [spySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [Lltur] C:\Program Files\Bnpiv\Sfvupf.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [HvJukQeJ] C:\WINDOWS\npbywsg.exe

O4 - HKLM…\Run: [Flvjtlfr] C:\Program Files\Thap\Imzoop.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [AT-Watch] C:\Program Files\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [AnyDVD] “C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKCU…\Run: [Registry Cleaner] C:\PROGRA~1\REGIST~2\regclean.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540013} (CInstall Class) - http://adserver.sharewareonline.com/ads … nstall.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


(Magik) #6

Pozostałe dwa tematy pejot7 z logiem usunąłem.

Ten tutaj zostaw, nie zakładaj kolejnych i czekaj na sprawdzenie.

Temat przenoszę do działu “Bezpieczeństwo…”


(Gutek) #7
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku plik i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj FxIstbar.exe.