Wolne działanie blogów, portalu, błędy SQL przy edycji blogów (timeouty!)

Co to dużo pisać. Strona działa tragicznie, dodawanie czegoś do bloga sypie co jakiś czas timeoutami na bazie SQL:

ERROR:
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. —> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() at DataAccess.SqlHelper.ExecuteScalar(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Logic.Entry.PublicationsBlogs.AddBlogs(PublicationsBlogs item) at DP.Content.UGCPlatform.BlogAdd.SavePublication(PublicationsState state) ClientConnectionId:80116d68-a412-4236-a734-8263d4a03558 Error Number:-2,State:0,Class:11

2lajki

Naprawili, teraz jest Fehler 500 :stuck_out_tongue_winking_eye:

Teraz to strona całkiem klęknęła error 500. Forum działa jako tako

1lajk

Faktycznie, teraz już całkowicie leży. To może to tak przy okazji tego newsa o tym jak programiści chcą zarabiać więcej mimo kryzysu :wink:

1lajk

A chętna Basia bez problemu wlazła:
Fota369
Na razie godziny porypane.

1lajk

xD

Sypiemy stack trace w błędach? Nieźle ^^ Można się doedukować z data modelu podczas łapania timeoutów.

A Ty jako współpracownik portalu i programista nie masz na to żadnego wpływu?

Na IT WP ma wpływ tylko IT WP :smiley:
Ja nawet nie mam dostępu tam ^^