Wolne działanie kart Internet Explorer 8

Niektórzy użytkownicy po zaktualizowaniu przeglądarki do Internet Explorer 8 mają problemy z wolnym działaniem kart (zakładek). W skrajnych przypadkach sprowadza się to nawet do tego, że nie można w ogóle otwierać stron w nowych kartach, korzystając z prawokliku lub skryptów wywołujących strony w oddzielnych kartach. Istnieje jednak proste rozwiązanie tego problemu. Wystarczy zarejestrować bibliotekę actxprxy.dll.

Otwieramy wiersz polecenia w kontekście praw administracyjnych. Klikamy menu Start, wpisujemy cmd i wciskamy kombinację klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER i zgadzamy się, klikając Kontynuuj, na uruchomienie wiersza jako administrator. Teraz wydajemy polecenie zarejestrowania biblioteki: regsvr32 actxprxy.dll i zatwierdzamy enterem. Jeżeli operacja powiodła się, otrzymamy stosowny komunikat.

"Funkcja DllRegisterServer w actxprxy.dll powiodła się

“Autor by Adam Stępień”