Wolne ładowanie stron,IE traci połączenie


(Wox6) #1

Witam wszystkich!

Mam problem z ładowaniem stron w IE oraz z Operą.Chodzi o to że strony ładują sie strasznie powoli w Operze jak również w IE, z tym że w IE dochodzi jeszcze do przerywania połączenia podczas przechodzenia na inną stronę i wtedy pokazuje sie okno z diagnozowaniem połączenia.Proszę o pomoc.Oto log:

 • rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

Pobierz Avenger i uruchom.

Skopiuj ten tekst:

Files to delete:

C:\WINDOWS\system32\servises.exe

W oknie Avengera klikasz Paste Script from Clipboard , wybierasz Execute i zgadzasz się na restart.

Po restarcie kasujesz plik C:\Avenger\backup.zip i dajesz tutaj do sprawdzenia raport C:\avenger.txt

Zapodaj również logi z RSIT.


(Wox6) #3

Wiem że to zabrzmi głupio ale gdzie jest ten plik? :?


(deFco247) #4

Pokaż log z usuwania Avengerem oraz log z RSIT.

Ten plik przecież powinien być w folderze C:\Avenger #-o


(Wox6) #5
//////////////////////////////////////////

 Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////


Platform: Windows XP (build 2600, Dodatek Service Pack 3)

Sat Jun 20 18:12:49 2009


18:12:48: Error: Invalid script. A valid script must begin with a command directive.

Aborting execution!//////////////////////////////////////////Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows XP


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!


File "C:\WINDOWS\system32\servises.exe" deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.
//////////////////////////////////////////

 Avenger Pre-Processor log

//////////////////////////////////////////


Platform: Windows XP (build 2600, Dodatek Service Pack 3)

Sat Jun 20 18:33:12 2009


18:33:12: Error: Invalid script. A valid script must begin with a command directive.

Aborting execution!//////////////////////////////////////////

-- Dodane 20.06.2009 (So) 18:40 --

"Silent Runners.vbs", revision 59, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]

"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"Persistence" = "C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" ["Intel Corporation"]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"HotkeyApp" = ""C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"" ["Wistron"]

"PCSuiteTrayApplication" = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup" ["Nokia"]

"Onet.pl AutoUpdate" = ""C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr" [file not found]

"ISUSPM Startup" = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup" ["InstallShield Software Corporation"]

"ISUSScheduler" = ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start" ["InstallShield Software Corporation"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"CtrlVol" = "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [file not found]

"LaunchAp" = "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [file not found]

"Wbutton" = "C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}\(Default) = "JQSIEStartDetectorImpl"

 -> {HKLM...CLSID} = "JQSIEStartDetectorImpl Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ACE Mega CoDecS Pack\SystemS\RealMedia\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{11016101-E366-4D22-BC06-4ADA335C892B}" = "IE History and Feeds Shell Data Source for Windows Search"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE History and Feeds Shell Data Source for Windows Search"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> igfxcui\DLLName = "igfxdev.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]Group Policies {policy setting}:

--------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"HonorAutoRunSetting" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Siemens\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


MSWPDShellNamespaceHandler\

"Provider" = "@%SystemRoot%\System32\WPDShextRes.dll,-501"

"CLSID" = "{A55803CC-4D53-404c-8557-FD63DBA95D24}"

"InitCmdLine" = " "

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShextAutoplay"

          \LocalServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShextAutoplay.exe" [MS]


NMMPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Nokia Music Manager"

"InvokeProgID" = "NokiaMusicManager"

"InvokeVerb" = "NMMPlayCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\NokiaMusicManager\shell\NMMPlayCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MusicManager.exe /playCD "%L"" ["Nokia"]


NMMRipCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Nokia Music Manager"

"InvokeProgID" = "NokiaMusicManager"

"InvokeVerb" = "NMMRipCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\NokiaMusicManager\shell\NMMRipCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\MusicManager.exe /ripCD "%L"" ["Nokia"]


WinampMTPHandler\

"Provider" = "Winamp"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

          \LocalServer32\(Default) = "rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"" ["Nullsoft"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"AppleSoftwareUpdate" -> launches: "C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe -task" ["Apple Inc."]

"Low Battery Alarm Program" -> WARNING -- The file "Low Battery Alarm Program.job" is corrupt! (no executable)

"Norton Internet Security - Uruchom pełne skanowanie systemu - Siemens" -> launches: "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\Navw32.exe /TASK:"C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" [file not found]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\wshbth.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2}\

"MenuText" = "Spybot - Search && Destroy Configuration"

"CLSIDExtension" = "{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"

[Strings]: MS_START_PAGE_URL="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome"


Missing lines (compared with English-language version):

[Strings]: 2 lines


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\

<> "InPrivate" = "res://ieframe.dll/inprivate.htm" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}

Firebird Guardian - DefaultInstance, FirebirdGuardianDefaultInstance, "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbguard.exe -s" ["The Firebird Project"]

Firebird Server - DefaultInstance, FirebirdServerDefaultInstance, "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbserver.exe -s" ["The Firebird Project"]

Java Quick Starter, JavaQuickStarterService, ""C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf"" ["Sun Microsystems, Inc."]

Karta wydajności WMI, WmiApSrv, "C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]

ProtexisLicensing, ProtexisLicensing, ""C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe"" [null data]

ServiceLayer, ServiceLayer, ""C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe"" ["Nokia."]

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework, WudfSvc, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup" {"C:\WINDOWS\System32\WUDFSvc.dll" [MS]}

WisLMSvc, WisLMSvc, ""C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe"" ["Wistron Corp."]---------- (launch time: 2009-06-20 18:39:33)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 39 seconds, including 11 seconds for message boxes)

(deFco247) #6

Ten servises.exe się jednak usunął.

To nie jest RSIT , tylko Silent Runners.

Silent Runners nie pokazuje informacji, które są tutaj potrzebne.


(Wox6) #7
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)

Run by Siemens at 2009-06-20 19:14:36

Microsoft Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 3

System drive C: has 32 GB (64%) free of 50 GB

Total RAM: 2038 MB (78% free)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:14:37, on 2009-06-20

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbguard.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbserver.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Siemens\Pulpit\RSIT.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Siemens.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9F27D95C-B11B-4739-866C-965EA19609B0}: NameServer = 88.156.63.9

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbserver.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe


--

End of file - 6639 bytes


======Scheduled tasks folder======


C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\Low Battery Alarm Program.job

C:\WINDOWS\tasks\Norton Internet Security - Uruchom pełne skanowanie systemu - Siemens.job


======Registry dump======


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]

Spybot-S&D IE Protection - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll [2008-07-07 1562448]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-03-09 35840]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]

JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-03-09 73728]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []

"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2007-04-20 142104]

"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2007-04-20 162584]

"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2007-04-20 138008]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2006-10-23 815104]

"HotkeyApp"=C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe [2007-04-26 192512]

"PCSuiteTrayApplication"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe [2006-11-28 222720]

"Onet.pl AutoUpdate"=C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /updateexetsr []

"ISUSPM Startup"=C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe [2005-02-16 221184]

"ISUSScheduler"=C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe [2005-02-16 81920]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-03-09 148888]

"CtrlVol"=C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe []

"LaunchAp"=C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe []

"Wbutton"=C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe []


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"MSMSGS"=C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-14 1695232]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2007-04-16 204800]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b701e998-5f31-11dd-8a58-00e04ced9e69}]

shell\AutoRun\command - RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe

shell\open\command - RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe======List of files/folders created in the last 1 months======


2009-06-20 19:14:36 ----D---- C:\rsit

2009-06-20 18:14:02 ----D---- C:\Avenger

2009-06-20 18:12:49 ----A---- C:\avenger.txt

2009-06-20 17:33:41 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2009-06-13 21:38:20 ----D---- C:\Documents and Settings\Siemens\Dane aplikacji\Apple Computer

2009-06-13 21:33:55 ----D---- C:\Program Files\QuickTime

2009-06-13 21:33:53 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer

2009-06-13 21:33:38 ----D---- C:\Program Files\Apple Software Update

2009-06-13 21:33:38 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Apple

2009-06-11 11:56:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$

2009-06-11 11:56:16 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969898$

2009-06-11 11:55:04 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$

2009-06-11 11:54:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968537$

2009-05-29 21:50:16 ----D---- C:\Documents and Settings\Siemens\Dane aplikacji\Nokia Multimedia Player

2009-05-29 20:44:49 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2009-05-29 20:42:28 ----HDC---- C:\WINDOWS\ie8


======List of files/folders modified in the last 1 months======


2009-06-20 18:14:32 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2009-06-20 18:14:32 ----D---- C:\WINDOWS

2009-06-20 18:14:02 ----RD---- C:\Program Files

2009-06-20 18:14:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2009-06-20 18:14:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2009-06-20 18:13:37 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2009-06-20 18:11:27 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2009-06-20 17:39:49 ----D---- C:\WINDOWS\network diagnostic

2009-06-20 16:36:18 ----D---- C:\Program Files\SkanerOnline

2009-06-20 16:20:53 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2009-06-20 16:20:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2009-06-20 16:02:32 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2009-06-19 17:12:18 ----D---- C:\KD

2009-06-19 10:29:11 ----D---- C:\Program Files\SPS-DEMO

2009-06-19 10:07:48 ----D---- C:\Scenes

2009-06-13 21:34:19 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2009-06-13 21:34:13 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2009-06-13 21:33:55 ----D---- C:\WINDOWS\system32\QuickTime

2009-06-13 21:33:40 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2009-06-13 18:34:10 ----D---- C:\Documents and Settings\Siemens\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2009-06-11 11:56:39 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2009-06-11 11:56:36 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2009-06-11 11:56:24 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

2009-06-11 11:56:23 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK

2009-06-01 18:51:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2009-05-29 21:41:27 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2009-05-29 20:46:11 ----D---- C:\WINDOWS\system32\pl-pl

2009-05-29 20:46:10 ----D---- C:\WINDOWS\Media

2009-05-29 20:46:10 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2009-05-24 18:54:33 ----D---- C:\Program Files\Opera


======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======


R1 Hotkey;Hotkey; C:\WINDOWS\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 9867]

R1 intelppm;Sterownik procesora Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 WmiAcpi;Interfejs zarządzania Microsoft Windows dla ACPI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys [2008-04-13 8832]

R3 CmBatt;Sterownik adaptera prądu zmiennego Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys [2008-04-13 13952]

R3 HdAudAddService;Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\CHDAud.sys [2007-05-01 630272]

R3 HDAudBus;Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys [2007-04-16 5760096]

R3 NETw4x32;Sterownik karty Intel(R) Wireless WiFi Link dla systemu Windows XP 32 Bit; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NETw4x32.sys [2007-02-25 2203520]

R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2007-02-07 90880]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2006-10-23 179896]

R3 usbehci;Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-13 30208]

R3 usbhub;Koncentrator z obsługą USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-13 59520]

R3 usbstor;Sterownik magazynu masowego USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 Wdf01000;Wdf01000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Wdf01000.sys [2005-11-30 474184]

S1 eusk2par;EUTRON SmartKey Parallel Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\eusk2par.sys []

S1 mailKmd;mailKmd; C:\WINDOWS\system32\drivers\mailKmd.sys []

S3 BCM42RLY;BCM42RLY; \??\C:\WINDOWS\System32\BCM42RLY.SYS []

S3 BthEnum;Usługa wyliczania Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]

S3 BTHMODEM;Sterownik komunikacyjny modemu Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [2008-04-13 37888]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]

S3 BTHPORT;Sterownik portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 273024]

S3 BTHUSB;Sterownik USB odbiornika radiowego Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]

S3 HidUsb;Sterownik Microsoft klasy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

S3 mouhid;Sterownik myszy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-26 12160]

S3 Nokia USB Generic;Nokia USB Generic; C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdc.sys [2006-10-10 9216]

S3 Nokia USB Modem;Nokia USB Modem; C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcm.sys [2006-10-10 12800]

S3 Nokia USB Phone Parent;Nokia USB Phone Parent; C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcd.sys [2006-10-10 138240]

S3 Nokia USB Port;Nokia USB Port; C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcj.sys [2006-10-10 12800]

S3 RFCOMM;Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]

S3 RT73;Linksys Home Wireless-G USB Adapter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt73.sys [2005-11-24 245248]

S3 Ser2pl;HOLUX Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ser2pl.sys [2003-07-16 43264]

S3 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SymIM.sys []

S3 SymIMMP;SymIMMP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SymIM.sys []

S3 usbprint;Klasa PRINTER USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-15 82688]

S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []


======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======


R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 FirebirdGuardianDefaultInstance;Firebird Guardian - DefaultInstance; C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbguard.exe [2007-10-11 65536]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2009-03-09 152984]

R2 ProtexisLicensing;ProtexisLicensing; C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe [2006-11-02 174656]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R3 FirebirdServerDefaultInstance;Firebird Server - DefaultInstance; C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\Bin\fbserver.exe [2007-10-11 1515599]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2006-11-06 210432]

R3 WisLMSvc;WisLMSvc; C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe [2006-11-17 118784]

S3 WMPNetworkSvc;Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-12-01 918016]


-----------------EOF-----------------

(deFco247) #8

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Usuń infekcje z pendrive, karty pamięci tymi narzędziami.

Flash Disinfector

Otwórz Notatnik i wklej do niego:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b701e998-5f31-11dd-8a58-00e04ced9e69}]

Plik zapisz jako typ wszystkie pliki pod nazwą plik.reg -> uruchom powstały plik, potwierdź chęć dodania do rejestru.

Menu Start -> Uruchom... -> cmd

Wpisujesz w oknie:

Po każdej linijce Enter.

Więcej szkodników tu nie widzę. :slight_smile:

Przeczyść system CCleanerem.

Usuń zbędniki z autostartu.

Wykonaj pełny skan DR WEB CureIt.


(Wox6) #9

Zrobiłem wszystko co zasugerowałeś ale nie widze jakiejś widocznej poprawy :frowning:

Najwięcej czasu kosztowało mnie skanowanie DR.WEB-em.

Cały czas jest ten objaw o który pisałem wyżej.

Przełączanie na przykład ze strony WP na Orange trwa jakieś 10-15sekund to dzieje się na Operze,której zazwyczaj używam.Zaś na IE jest komunikat że IE stracił połączenie i pojawia się okno diagnostyki połączenia.