Wolne otwieranie programów


(Praetorian84) #1

witam

mam problem z obciążeniem procesora, otóż wydłużył się czas uruchamiania programów:(

okazuje się że podczas ich uruchamiania w menedżerze zadań oprócz obciążenia procesora uruchamianym procesem (np. firefox.exe - 40% CPU) także proces "system" obciąża procesor (jest to zazwyczaj wolna moc obliczeniowa, czyli w tym przypadku 60%). I tak się dzieje przy włączaniu jakiegokolwiek programu.

Nie wiem co może być przyczyną tego, może podczas odinstalowania jakiegos programu także usunęły się jakieś pliki systemowe.

Wiecie może co na to poradzić

Dziękuje za pomoc


(kamilmag) #2

Wrzuć logi i przeskanuj system skanerami online


(Praetorian84) #3

Oto logi (przeanalizowalem na stronce hijackthis i wyglądają w porzadku):

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:37:06, on 2007-05-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Rav\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.969\procexp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Rav\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Ochrona\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Rainmeter.lnk = C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3E6DA061-DB75-4D5A-99B8-209F75D8CDC9}: NameServer = 192.168.2.1,194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3E6DA061-DB75-4D5A-99B8-209F75D8CDC9}: NameServer = 192.168.2.1,194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3E6DA061-DB75-4D5A-99B8-209F75D8CDC9}: NameServer = 192.168.2.1,194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Dodatkowo skanowałem:

NanoScanem

Nortonem

Spybotem

Ad-aware

i też nic nie znalazły:/

obawiam sie że to windows sie wysypał


(Mario C) #4

A dużo razy instalowaleś i odinstalowywałeś programy, bo w wyniku tego pozostają jakiś śmieci (resztki po programach) najlepiej przejedź rejestr RegCleanerem i Easy Cleanerem, powinno to odciążyć system ze śmieci po resztkach programów, które zjadają pare Raamów


(Gutek) #5

W logu nic nie widać - Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580