Wolne pobieranie - Neostrada Orange do 10 mb/s


(Marzena D) #1

Witam, bardzo proszę o pomoc w problemie dot. wolnego pobierania plików. Strony otwierają się szybko, nie ma problemu z załadowaniem strony internetowej jednak przy pobieraiu wskazuje prędkość ok. 50 kb/s. Plik 700 mb próbuje pobrać przez ok. 4 godziny. Problem pojawił się po zgłoszeniu do orange do działu technicznego reklamacji dot. neostrady (umowa od 1 do 10 Mb/s a prędkość poniżej 1). Nie jestem jakoś obeznana w tych sprawach ale śledzę wątki i wykonałam zrzuty ekranów z wiersza poleceń. Posiadam router TP Link podpięty kablem do PC.

 

C:\Users\Marzena>ipconfig

Konfiguracja IP systemu Windows

Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth 6:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::81cc:a332:510d:c7fe%22
Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.2.1

Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Karta tunelowa isatap.{9AF2901F-7DD1-451F-897A-418935938D94}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:204c:1d48:3f57:fd9a
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::204c:1d48:3f57:fd9a%26
Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

C:\Users\Marzena>

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Marzena>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Samsung
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth 6:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)

6

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : C0-CB-38-D7-5D-B7
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : E8-39-DF-C5-4D-80
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::81cc:a332:510d:c7fe%22(Preferowane)

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 16 stycznia 2015 21:39:26
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 16 stycznia 2015 23:39:31
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 434649567
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1B-D9-6B-51-00-24-54-3D-CF-AC

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabi
t Ethernet Controller #2
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-54-C6-75-0E
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.{9AF2901F-7DD1-451F-897A-418935938D94}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:204c:1d48:3f57:fd9a(Pref
erowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::204c:1d48:3f57:fd9a%26(Preferowane)

Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

C:\Users\Marzena> netsh dump

Konfiguracja protokołu IPHTTPS

----------------------------------

pushd interface httpstunnel

reset

popd

Koniec konfiguracji protokołu IPHTTPS

----------------------------------

Konfiguracja IPv4

----------------------------------

pushd interface ipv4

reset
set global icmpredirects=enabled

popd

Koniec konfiguracji IPv4

----------------------------------

Konfiguracja IPv6

----------------------------------

pushd interface ipv6

reset
set interface interface="Połączenie lokalne* 4" forwarding=disabled advertise=di
sabled mtu=1280 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disable
d managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostr
eceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertis
edefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledir
ectedmacwolpattern=disabled

popd

Koniec konfiguracji IPv6

----------------------------------

Konfiguracja ISATAP

----------------------------------

pushd interface isatap

popd

Koniec konfiguracji ISATAP

----------------------------------

Konfiguracja 6to4

----------------------------------

pushd interface 6to4

reset

popd

Koniec konfiguracji 6to4

----------------------------------

Konfiguracja ISATAP

----------------------------------

pushd interface isatap

popd

Koniec konfiguracji ISATAP

========================

Konfiguracja serwera proxy portu

========================

pushd interface portproxy

reset

popd

Koniec konfiguracji serwera proxy portu

----------------------------------

Konfiguracja TCP

----------------------------------

pushd interface tcp

reset

set global rss=enabled chimney=automatic autotuninglevel=normal congestionprovid
er=none ecncapability=disabled timestamps=disabled netdma=enabled dca=enabled

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

popd

Koniec konfiguracji TCP

----------------------------------

Konfiguracja Teredo

----------------------------------

pushd interface teredo
set state type=client servername=teredo.ipv6.microsoft.com. servervirtualip=0.0.
0.0

popd

Koniec konfiguracji Teredo

----------------------------------

Konfiguracja 6to4

----------------------------------

pushd interface 6to4

reset

popd

Koniec konfiguracji 6to4

------------------------------------

Konfiguracja mostka (nieobsługiwana)

------------------------------------

------------------------------------

Koniec konfiguracji mostka

------------------------------------

----------------------------------------

Konfiguracja przewodowej sieci LAN

----------------------------------------

pushd lan

popd

Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.

Zrzut konfiguracji komórkowego połączenia szerokopasmowego nie jest obsługiwany

==========================================================

Konfiguracja urzędu rejestrowania kondycji

==========================================================

pushd nap hra

popd

Koniec konfiguracji urzędu rejestrowania kondycji w ochronie dostępu do sieci

==========================================================

Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci

==========================================================

pushd nap client

----------------------------------------------------------

Konfiguracja zaufanej grupy serwerów

----------------------------------------------------------

reset trustedservergroup

----------------------------------------------------------

Konfiguracja dostawcy usług kryptograficznych

----------------------------------------------------------

set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048
"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja algorytmu skrótu

----------------------------------------------------------

set hash oid = "1.3.14.3.2.29"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja wymuszania

----------------------------------------------------------

set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id
= "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja śledzenia

----------------------------------------------------------

set tracing state = "disable" level = "basic"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja interfejsu użytkownika

----------------------------------------------------------

reset userinterface

popd

Koniec konfiguracji klienta ochrony dostępu do sieci

-----------------------------------------

Dostęp zdalny - konfiguracja

-----------------------------------------

pushd ras

popd

Dostęp zdalny - koniec konfiguracji.

-----------------------------------------

Konfiguracja diagnostyki Dostępu zdalnego

-----------------------------------------

pushd ras diagnostics

set rastracing component = * state = disabled

set modemtracing state = disabled

set cmtracing state = disabled

set securityeventlog state = disabled

popd

Koniec konfiguracji diagnostyki Dostępu zdalnego.

-----------------------------------------

Dostęp zdalny AAAA - konfiguracja

-----------------------------------------

pushd ras aaaa

popd

Dostęp zdalny AAAA - koniec konfiguracji.

-----------------------------------------

Konfiguracja serwera proxy WinHTTP

-----------------------------------------

pushd winhttp

reset proxy

popd

Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP

----------------------------------------

Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN

----------------------------------------

pushd wlan

Lista filtrów dozwolonych

----------------------------------------

Lista filtrów zablokowanych

----------------------------------------

popd

Koniec konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN

C:\Users\Marzena>

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Marzena>route print

Lista interfejsów
23...c0 cb 38 d7 5d b7 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #6
22...e8 39 df c5 4d 80 ......Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
15...00 24 54 c6 75 0e ......Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Etherne
t Controller #2
1...........................Software Loopback Interface 1
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

Tabela tras IPv4

Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.101 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.101 281
192.168.2.101 255.255.255.255 On-link 192.168.2.101 281
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.101 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.101 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.101 281
===========================================================================
Trasy trwałe:
Brak

Tabela tras IPv6

Aktywne trasy:
Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama
26 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
26 58 2001::/32 On-link
26 306 2001:0:5ef5:79fb:204c:1d48:3f57:fd9a/128
On-link
22 281 fe80::/64 On-link
26 306 fe80::/64 On-link
26 306 fe80::204c:1d48:3f57:fd9a/128
On-link
22 281 fe80::81cc:a332:510d:c7fe/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
26 306 ff00::/8 On-link
22 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Trasy trwałe:
Brak

C:\Users\Marzena>
C:\Users\Marzena>tracert dobreprogramy.pl

Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

1 5 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.100
3 19 ms 18 ms 19 ms byd-bng1.tpnet.pl [80.50.18.34]
4 20 ms 26 ms 26 ms byd-r1.tpnet.pl [80.50.18.33]
5 27 ms 24 ms 22 ms war-ar3.tpnet.pl [195.205.0.210]
6 * * * Upłynął limit czasu żądania.
7 * * * Upłynął limit czasu żądania.
8 24 ms 24 ms 23 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]

Śledzenie zakończone.

C:\Users\Marzena>
C:\Users\Marzena>ping -n 20 -l 40000 adres_ip_bramy_domyślnej
Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta adres_ip_bramy_domyślnej. Sprawdź
nazwę i ponów próbę.

 

Proszę o pomoc, pozdrawiam. Jeśli coś będzie potrzebne to postaram się wykonać wszystkie polecenia, Marzena

 

 

 

 

Do powyższego postu:

speed test pokazuje

 

opóźnienie 28ms

prędkość pobierania 11,81 Mb/s

wysyłania 0,86 Mb/s

 

czas pobierania MP3(4MB)-3s, wideo (10MB)-7s i pliku film 650MB-7m20s


(rgabrysiak) #2

Na przyszłość pamiętaj, na forum nie podpinamy się pod tematy innych użytkowników.

Tym razem post wydzieliłem z: http://forum.dobreprogramy.pl/wolne-pobieranie-neostrada-orange-do-10-mbs-t494763/ i przeniosłem do nowego tematu.


(Piesek64) #3

Nie wiem czy to wolne pobieranie. Jak na DO 10MB 11MB jest powyzej limitu. Nie narzekaj w tym przypadku, poniewaz Neostrada potrafi tworzyc mnostwo problemow.


(Marzena D) #4

Nie piszę o ładowaniu stron internetowych tylko o downloadzie plików. Po prostu strony śmigają a gdy zaczynam coś pobierać np. plik wideo to 300 MB pokazuje że pobierze w ciągu 3 godzin  a po dwóch godzinach - nie powiodło się…


(Pablo79) #5

No jeżeli w teście wychodzi ci wynik 10 Mb/s no to Orange na pewno żadnej reklamacji nie uwzględni. Jak sam napisałeś że w umowie masz zapis od 1 do 10 Mb/s więc wszystko mieści się  w normie. Dopiero jeżeli prędkości spadły by poniżej 1 Mb/s (chyba dokładnie o o ile dobrze pamiętam to poniżej 996 KB/s) to wtedy Orange uwzględni taką reklamację.


(Martin8731) #6

Prędkość pobiera zależy od kilku czynników:

  • prędkości serwera wysyłające plik, serwerów obsługujących strony www i ich ewentualnego obiciążenia

  • odległości od centrali

  • obciążenia tej centrali

 

W momencie gdy prędkość nie spadnie poniżej 1Mb (czyli 128KB/s) to nie możesz tego reklamować. Operator nie zapewni Ci stałego 10Mb. Jeśli speedtest pokazuje Ci 10Mb lub cokolwiek w przedziale 1-10Mb to wg. operatora wszystko działa w porządku. Możesz ewentualnie zrobić ping test i sprawdzić czy pakiety nie giną gdzieś po drodze.

 

Zrestartuj router. Sprawdź czy np. sąsiad się nie podłączył pod Twoje WiFi.

 

Router wyświetla takie dane jak tłumienie linii, szum, pokaż te dane tutaj;).


(Marzena D) #7

Witam, może faktycznie nie sprecyzowałam jak wyglądała sytuacja. Ja właśnie jestem po reklamacji,przed reklamacją miałam poniżej 1 dla tego też zglłosiłam niezgodność prędkości transferu z umową a po reklamacji technik z orange pochwalił mi się że wyciągnął na łączu ok 12 Mb/s i tak było. Tyle że po włączeniu przez nich lini właśnie po reklamacji jest u mnie sytuacja o której napisałam. Stronki ładują się pięknie a pobieranie plików dajmy przykład z chomika czy czegokolwiek innego-masakra!

Witam, dziękuję za zainteresowanie postem. Zrestartowałam router, sąsiad się na pewno nie podpiął.

Nie mogę zalogować się do routera (komunikat z wiersza poleceń);

 

C:\Documents and Settings\M&M&M>ping 192.168.1.1

 

Badanie 192.168.1.1 z użyciem 32 bajtów danych:

 

Odpowiedź z 192.168.1.101: Host docelowy jest nieosiągalny.

Odpowiedź z 192.168.1.101: Host docelowy jest nieosiągalny.

Odpowiedź z 192.168.1.101: Host docelowy jest nieosiągalny.

Odpowiedź z 192.168.1.101: Host docelowy jest nieosiągalny.

 

Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:

    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

    Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms

 

No i nie wiem co dalej :frowning:


(Martin8731) #8

Pobieranie z serwisów hostujący pliki dla darmowych kont może być ograniczone. Serwisy tego typu często oferują płatną usługę premium, która daje możliwość pobierania plików z pełną prędkością łącza. Najsensowniejszym testem jest speedtest lub pobieranie plików z normalnych stron np. pobranie jakiejś aplikacji typu Firefox.

 

Jeśli tylko restart to ok, ale jeśli było to cofnięcie do ustawień fabrycznych to musisz go skonfigurować na nowo lub wgrać backup ustawień. lub adres IP wpisujesz niepoprawny.


(Orange Ekspert) #9

@marzena_d, napisz do nas przez formularz dostępny na stronie http://pomoc.orange.pl. Sprawdzimy to dla Ciebie.