Wolne uruchamianie i zamykanie komputera - log może pomóc?

Witam! Zarejestrowałem się na Waszym forum ponieważ licze na pomoc w rozwiazaniu moich dwóch problemów:

Pierwszy - to spowolnienie działania kompa i mnóstwo uruchomionych procesów, a ponieważ nie znam się na tym który co i ja więc licze na Was…oto log HJ:

http://wklej.eu/index.php?id=20afc9160b

a oto spisany w postaci posta

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:22:27, on 2009-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

D:\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.EXE

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez InsERT Sp. z o.o.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM…\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “D:\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [tscuninstall] %systemroot%\system32\tscupgrd.exe (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.EXE

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Locate Spot on Map by GPS - D:\Opanda\IExif 2.3\IExifMap.htm

O8 - Extra context menu item: View Exif/GPS/IPTC with IExif - D:\Opanda\IExif 2.3\IExifCom.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0FB53041-C47F-4097-9673-E88113688421}: NameServer = 194.204.159.1,193.110.120.5

O20 - Winlogon Notify: 2014reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\2014.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit Control (ArcaRemoteService) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaAgent\ArcaRemoteSvc.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaBit Backup Service (AVBackup) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaTools\arcabackup\ArcaBackupService.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaBit Tasks Service (AVTasks2) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\ARCABIT\COMMON\ARCATA~1.EXE (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file://C:\Program Files\ADAM-GRY\Bonus 1\NA LUZIE\0082.gif

O24 - Desktop Component 1: (no name) - (no file)

O24 - Desktop Component 2: (no name) - file:///C:/Program%20Files/ADAM-GRY/Bonus%201/Tapety/u12_87.jpg

O24 - Desktop Component 3: (no name) - file:///C:/Program%20Files/ADAM-GRY/sport/data/meta/soccer.jpg

O24 - Desktop Component 4: (no name) - file:///C:/Program%20Files/ADAM-GRY/Bonus%201/NA%20LUZIE/0082.gif

End of file - 7476 bytes

Kolejnym problemem jest brak dźwieku w komputerze, tzn muzyka gra lecz brak dźwików syst. i brak dźwików w serwisach intenetowych, wiem ze ten temat był już wałkowany ale nic nie pomogło - (prowadzenie do rejestru nowego wpisu)

Jak wchodze w karte dźwiki sys. to nic mi sie nie wyświetla - brak zainstalowanych urządzeń audio.

Prosze o pomoc

Pozdrawiam Adam

wybierz urządzenie które masz zainstalowane bo może masz ich więcej.

Jest tylko jedno…Modem 0 …

Currahee ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu

nie masz kamery , mikrofonu itp

Nie mam…