Wolne uruchamianie się komputera


(Kaem13) #1

Tak jak w temacie - laptop uruchamia się bardzo powoli. Dlatego też serdecznie Was proszę o pomoc. 


(krzych5610) #2

Uruchom skaner OTL. W okno “Własne opcje skanowania / skrypt” wklej poniższy tekst. Uruchom poleceniem - wykonaj skrypt. Zgoda na restart laptopa.

Pokaż raport z usuwania. Nowy raport OTL.