Wolne uruchamianie systemu, programów


(krystian99901) #1

System powoli się uruchamia.Programy, przeglądarki długo się uruchamiają i wolno pracują.

Logi OTL

http://www.wklej.org/id/1070241/

Extras

http://www.wklej.org/id/1070242/