Wolne włączanie się i wyłączanie laptopa


(Zimnafuzja) #1

[Windows 8.1]