Wolniejsza praca systemu przez ściągnięte dzisiaj dodatki firefox


(ixrw0w) #1

Zainstalowały się śmieci na komputerze: Fast Start, FF Toolbar, foxydeal, Shopper-Pro, Yotubue Accelerator Helper i dwóch ostatnich nie mogę usunąć.


(Acorus) #2

Odinstaluj ApptoU,CheapCoupon,deal2dealit,deal4mie,DiscountLocator,easytosahopp,FlexibleShopper,iWebar,Math Problem Solver,mystartsearch uninstall,Performancer,rrealdeal,savEittkeiEp.,saveRoN,SensePlus,Shopper-Pro,taopdeaL,ttpERfEEcitcoupoon,YouTube Accelerator.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(ixrw0w) #3

Usunąłem ręcznie to co wyżej się dało, reszte zrobił adwCleaner.


(Atis) #4

YouTube Accelerator zmodyfikował Winsock, więc najpierw należało zresetować Winsock, a dopiero później usuwać pliki od tego programu. AdwCleaner skasował pliki, ale nie przywrócił domyślnej zawartości klucza Winsock.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
FF Extension: Widget context - C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\{140A2D0E-85CC-4ed3-9BA5-8FA35DA7FABA}.xpi [2014-05-20]
S3 XFDriver64; \??\C:\Program Files (x86)\Xfire2\XFDriver64.sys [X]
2015-02-07 14:45 - 2015-02-07 14:47 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-02-07 13:29 - 2015-02-07 13:29 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\2fa74b52-b72d-4923-9626-6e89db825b74
C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\*.exe
2015-02-07 13:19 - 2015-02-07 13:19 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\7fca380b-318f-4c45-8f23-7060464aa441
2015-02-07 13:04 - 2015-02-07 13:04 - 00000000 ____ D () C:\Users\Public\Documents\YTAHelper
2015-02-07 13:02 - 2015-02-07 13:02 - 00000000 ____ D () C:\Users\Public\Documents\ShopperPro
2015-02-07 13:02 - 2015-02-07 13:02 - 00000000 ____ D () C:\Users\Public\Documents\GOOBZO
2015-02-07 13:02 - 2015-02-07 13:02 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\Common Files\ShopperPro
2015-01-25 17:12 - 2015-01-25 17:12 - 00002086 _____ () C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\QJTTF
2015-01-25 17:12 - 2015-01-25 17:12 - 00001248 _____ () C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\BRZGN
C:\Users\daniel1337\steam.bat
Task: {0E73C415-355D-439C-AF79-AAED1BB3D55C} - System32\Tasks\YTAUpdate => C:\PROGRA~2\YOUTUB~1\Updater.exe <==== ATTENTION
Task: {15BBF637-6663-474E-83AC-B68B50D11440} - System32\Tasks\SPBIW_UpdateTask_Time_333230333339323238372d45372a5a506c41324a345741 => Wscript.exe //B "C:\ProgramData\ShopperPro\spbihe.js" spbiu.exe /invoke /f:check_services /l:0 <==== ATTENTION
Task: {3EFEEA79-8032-4548-8F0B-A9C43D934627} - System32\Tasks\QJTTF => C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\QJTTF.exe [2015-02-07] (Sense+) <==== ATTENTION
Task: {633FE3B8-AD39-48E9-B906-F8343FB23272} - System32\Tasks\{1F5B687D-8F23-4BFC-B136-C61A59A7455F} => pcalua.exe -a "E:\ZTEEasyGuider\Neostrada tp.exe" -d E:\ZTEEasyGuider
Task: {CF306EA3-76FD-46FF-92C0-1B655ED49FCB} - System32\Tasks\{CBCB8D01-21EC-471D-96F0-B2B922EE707A} => pcalua.exe -a "C:\ZTE usb driver\setup.exe" -d "C:\ZTE usb driver"
Task: {F0F33953-6759-4B38-9055-D8FDA9DDE57D} - System32\Tasks\BRZGN => C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\BRZGN.exe [2015-02-07] (Sense+) <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\BRZGN.job => C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\BRZGN.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\QJTTF.job => C:\Users\daniel1337\AppData\Roaming\QJTTF.exe <==== ATTENTION
CMD: netsh winsock reset
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(ixrw0w) #5

Zrobiłem to co kazałeś wpisać w wierszu poleceń. Wszystko działa jak należy. Wpisanie zajęło mi 5 sec, a na odpowiedź czekałem kilka godzin.

raport z usuwania - http://wklej.org/id/1628262/

nowy FRST - http://wklej.org/id/1628267/


(Atis) #6

My nie pracujemy na tym forum, więc nie zawsze można liczyć na błyskawiczną odpowiedź.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

S2 SPDRIVER_1495.0.0.0; \??\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1495.0.0.0\jsdrv.sys [X]
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Shockwave Player 12.0

Java 8 Update 25

Microsoft Silverlight

Zainstaluj:

Java 8 Update 31

Silverlight 5.1.30514.0

Internet Explorer 11


(ixrw0w) #7

Wszystko zrobione. Dziękuję. Można zamknąć.