Wolniejsza przeglądarka.Dziwne programy

witam,

 

mam problem otóz ostatnio instalowałem na komputerze programy z internetu i zdaje się,że niechcący wraz z nimi zainstalowalem jakiś inny chłam.Usunąłem już niektóre z tych programów ale widzę,że problem(wolniejsza przeglądarka,strona starowa) pozostał.Proszę o pomoc.

 

FRST:

http://www.wklejto.pl/222859

Addition:

http://www.wklejto.pl/222860

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Najpierw możesz wyeksportować zakładki: KLIK

Geek Uninstaller free: KLIK

Później zainstaluj stabilną wersję: KLIK

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Scan i później Cleaning.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
Startup: C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Darmowe beaty.rar.lnk
ShortcutTarget: Darmowe beaty.rar.lnk -> C:\ProgramData\{b32e94e5-4465-576a-b32e-e94e54465395}\Darmowe beaty.rar.exe ()
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
FF SelectedSearchEngine: mystartsearch
FF Homepage: hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1424892514&from=wpc&uid=ST1000DM003-9YN162_S1DC7NZ2XXXXS1DC7NZ2
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\mystartsearch.xml
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\alhkfdjcmamdajiiageoibhoejcemcma [2014-07-16]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\aomddomjahfmhgabjojcigppgnaaaake [2014-07-31]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\baahggpnmncjjacknendggnioiomcpfc [2014-07-23]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\badcmocenflimkdgdekphklfffmlhimh [2014-07-28]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bddodbcpjnpecabacodmmpafbfopmgcn [2014-07-18]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bfohocidkhkibhajfjbghbjglcfmkfkb [2014-07-21]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bhoanfidknfkpkpjadkekjhnabnoolcc [2014-07-15]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bmgfhoknkdgpaikdkookohffiabjcmoa [2014-07-31]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\clcibcjjhmhgmmhejllfmeeoedoeohmk [2014-07-17]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\dddfgelenngmlggojjkkobhihnfpfanb [2014-07-25]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\dgpocmfmgbnnjadjcambgiecfgeahohk [2014-07-30]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\ejkacogkaijmaflkifoalnhfdgmfgclp [2014-07-26]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\fcjiengbplhohiioneenidjmfkddkhnl [2014-07-28]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\feepdfdgalhjjadmfjfaljjjeohfecep [2014-07-20]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\fhemcglaaeiihpjolhhbfflejhkcldpi [2014-07-26]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\gapbocfhgkdhbfhmphdeakfplncfhadi [2014-07-28]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\gdmhlmhdoonagjlehanaeifeodloohjh [2014-07-17]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\ghcjadbahpgbdjmiibfebpmgkibkdhak [2014-07-29]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\ghgooplponcnajldbndlkilmcidopjld [2014-07-19]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\haflcobbfalbdfodecnldjjljgodfbol [2014-07-31]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\hajnlagbjlaicolahhldkefihnkllamj [2014-07-29]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\hlppcidcfhfpmllmibjeojlihghlpndh [2014-08-01]
OPR Extension: (Super Radio) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\icpgdmbkannfhajbcinkekegjlcbcibl [2014-12-20]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\injfbjapfbkoepajokfpacggdgggonde [2014-08-01]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\jgkjafikjbohbnopidmfnpaghndpnemk [2014-07-18]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kdpfhcpkedmhjkmfapcndhldmndopgho [2014-08-01]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kgfpodmpjjohljhcmdnkfiofjkhkaonh [2014-07-19]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kgihnopaccpbiloienedgfodpjkfbdoj [2014-07-27]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\mhbjhcjdbodnliedmbmnlcclcabdejke [2014-07-30]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\mmhiccclllcakkbpddhjijglinbigakb [2014-07-31]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nkecdedoeghdoielgbdecnopdkkhcbkc [2014-07-18]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nnaihhialpphmbffhjbckmeiiidogbae [2014-08-01]
OPR Extension: (System) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\omcbacbmgdpgjeeclcaeledlckggdoom [2014-08-02]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\opepmdnhobfpkeblfbbjkgmmcddjmmoo [2014-07-21]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pfmhaafmlkdmdppdenkcpfabdchpmoog [2014-07-24]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pleaejjmonmkdjandmfhicieillfgjna [2014-07-22]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pnmgoppmllpbloodjhifpbkankebfgdj [2014-07-30]
OPR Extension: (No Name) - C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pokabhkcjlknagnnonbefhajinhgacdb [2014-07-23]
S3 BRDriver64_1_3_3_E02B25FC; \??\C:\ProgramData\BitRaider\support\1.3.3\E02B25FC\BRDriver64.sys [X]
2015-02-26 01:21 - 2015-02-26 01:21 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\5f6c6d7e00001173
2015-02-25 20:27 - 2015-02-25 20:27 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\13750759870504373759
2015-02-25 20:27 - 2015-02-25 20:27 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\UniDEallse
2015-02-25 20:26 - 2015-02-26 00:40 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\{b32e94e5-4465-576a-b32e-e94e54465395}
2015-02-25 20:29 - 2015-02-25 20:29 - 00000000 ____ D () C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\SendSpace
2015-02-25 20:29 - 2015-02-25 20:29 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\IHProtectUpDate
2015-02-25 20:29 - 2015-02-25 20:29 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\XTab
2014-06-13 11:34 - 2014-06-13 11:34 - 0000000 _____ () C:\Users\DanielKról\AppData\Local\{33311D0C-0DE2-4412-8672-3AC927177213}
Task: {18BFC85A-4CC1-422B-8980-874087408CAC} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\Signup Wizard.exe <==== ATTENTION
Task: {2AD15CBA-9433-420F-83B0-9B7826DCDB1F} - System32\Tasks\{FE6BB707-42FA-4A4B-91D1-E76D8D7F9456} => pcalua.exe -a E:\TWEE_Upgrade.exe -d E:\
Task: {842A10B1-544F-4A9B-8B0B-CC020F7BE403} - System32\Tasks\{E6C2F9A0-2631-4C3B-86D6-33499DAAEB45} => pcalua.exe -a "C:\Users\DanielKról\Downloads\TibiaAuto 2.1.2.exe" -d C:\Users\DanielKról\Downloads
Task: {84DA029D-8BFC-420F-87AE-85B798AEEA1B} - System32\Tasks\{8570DD30-C230-47A9-AEF6-998AC8FA35B4} => pcalua.exe -a C:\Users\DanielKról\Downloads\LeagueofLegends_EUW_Installer_06_12_13.exe -d C:\Windows\SysWOW64 -c /groupsextract:100;101;102;103; /out:"C:\Users\DanielKról\AppData\Roaming\Riot Games\League of Legends\prerequisites" /callbackid:5516
Task: {91DC3985-6AAD-4566-8983-0CFEE05D4082} - System32\Tasks\{5F5567E6-E006-4C6F-8DC0-4A6999E0E0D2} => pcalua.exe -a C:\Users\DanielKról\Desktop\sweetfx\SweetFX_config.exe -d C:\Users\DanielKról\Desktop\sweetfx
Task: {AE231143-87B1-4F5A-AFEC-044EB277AB3A} - System32\Tasks\{D1BDFF57-27FB-47DF-B5D3-F3B4C65014CC} => pcalua.exe -a C:\Users\DanielKról\Downloads\NET-Framework(35626)(1).exe -d C:\Users\DanielKról\Downloads
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Raport z usuwania:

http://wklejto.pl/222861

FRST:

http://wklejto.pl/222862

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe http://www.mystartsearch.com/?type=sc&ts=1424892514&from=wpc&uid=ST1000DM003-9YN162_S1DC7NZ2XXXXS1DC7NZ2
2015-02-26 04:39 - 2015-02-26 04:41 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
Task: {DB97C4F6-953B-4EF4-80C5-CA00CBD23729} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: {895B3F7B-6E9E-411B-BFBA-6BBF8CB21922} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj Java 7 Update 71.

Zainstaluj:

Java 8 Update 31

Service Pack 1 x64 (903.2 MB)

Internet Explorer 11

Dzięki wielkie:)