Wolno działający IBM T41

Witam,

Moj T41 baaardzo wolno działa. Sprawdziłem programami anywirusowymi, Spybootem, Adware…

Podejrzewam o jakieś dziwne wpisy w rejestrze ktore gospowalniają…

Czy mozecie ocenić poniższy mój log:

-------------->>>>>>> Quote

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:06:23, on 2007-02-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

C:\Program Files\IBM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpScrLk.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\USB_HD\GPIOManager\GPIOManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\NPDTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\SpeedswitchXP\SpeedswitchXP.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\IBM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\Msinfo\OFFPROV.EXE

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

c:\Instalki\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.dozamel.ssk.pl:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 192.168.*;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O4 - HKLM…\Run: [s3TRAY2] S3Tray2.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM…\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM…\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

O4 - HKLM…\Run: [hp imaging helper] C:\WINDOWS\system32\hpusbscr.exe

O4 - HKLM…\Run: [hplampc] C:\WINDOWS\System32\hplampc.exe

O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [TPKBDLED] C:\WINDOWS\system32\TpScrLk.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM…\Run: [abregmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM…\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [bLOG] rundll32.exe C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM…\Run: [bMMLREF] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bMMMONWND] rundll32.exe C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatInfEx.dll,BMMAutonomicMonitor

O4 - HKLM…\Run: [PRONoMgrWired] C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM…\Run: [GPIO] C:\Program Files\USB_HD\GPIOManager\GPIOManager.exe

O4 - HKLM…\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [NPDTRAY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\NPDTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKCU…\Run: [speedswitchXP] C:\Program Files\SpeedswitchXP\SpeedswitchXP.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\IBM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Software Installer - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\PkgMgr.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O15 - Trusted Zone: parp.eduportal.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.nestle.pl

O15 - Trusted Zone: adobe-acrobat-reader.download.nowosci.net

O15 - Trusted Zone: *.QMS WEKA

O15 - Trusted Zone: *.wwwallegro.pl

O16 - DPF: {156BF4B7-AE3A-4365-BD88-95A75AF8F09D} (HPSDDX Class) - http://www.hp.com/cpso-support-new/SDD/ … Signed.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/activex/EP … 0-3-18.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 … gleNav.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 8281878510

O16 - DPF: {74FFE28D-2378-11D5-990C-006094235084} (IBM Access Support) - http://www-307.ibm.com/pc/support/IbmEgath.cab

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://demo.cdn.com.pl/tsweb/msrdp.cab

O16 - DPF: {76E5AF9D-2B3E-4FEB-A31F-A9E63A27FA29} (IASRunner Class) - https://www-307.ibm.com/pc/support/acce … /AcpIR.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.160.112.66/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0000-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.4.1) -

O16 - DPF: {CB8E6DE7-DEF3-41AB-9772-9E6584722F07} (DrvInstall Class) - http://www.casper.pl/DrvInstObj.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/ … oader3.cab

O16 - DPF: {E3F7811E-BBE8-4C75-B576-43601C6230A8} (CivToOp Control) - http://www.casper.pl/CivToOp.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} -

O18 - Protocol: bw+0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw+0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw-0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw-0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw00 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw00s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw10 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw10s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw20 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw20s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw30 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw30s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw40 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw40s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw50 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw50s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw60 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw60s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw70 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw70s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw80 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw80s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw90 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bw90s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwa0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwa0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwb0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwb0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwc0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwc0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwd0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwd0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwe0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwe0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwf0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwf0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - (no file)

O18 - Protocol: bwg0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwg0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwh0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwh0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwi0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwi0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwj0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwj0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwk0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwk0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwl0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwl0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwm0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwm0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwn0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwn0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwo0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwo0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwp0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwp0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwq0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwq0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwr0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwr0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bws0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bws0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwt0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwt0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwu0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwu0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwv0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwv0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bww0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bww0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwx0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwx0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwy0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwy0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwz0 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: bwz0s - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O18 - Protocol: offline-8876480 - {3957FEAF-DD7B-480F-A374-6AF05E07CCB2} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: tpfnf2 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\notifyf2.dll

O20 - Winlogon Notify: tphotkey - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tphklock.dll

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\IBM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

------------>>>>>>>>> Quote

Usuń kosmetycznie HJT.

Są to wpisy od programu Desktop Messenger. Tak więc jeśli go nie masz, to usuń również powyższe wpisy.

Koniecznie przejrzyj: