Wolno działający internet Windows 7 32bit

Witam. Ostatnimi czasu internet bardzo wolno chodzi na moim komputerze. Wcześniej tego problemu nie było.

Oto log z hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:41:08, on 2010-06-04

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Windows\RTHDCPL.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE

C:\Users\Daniel\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

C:\Gry\GTA San Andreas\samp.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDUpdate.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe

C:\Program Files\ky\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.skip-search.com/?cfg=2-82-0-uKmL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming

O4 - HKLM\..\Run: [BtTray] "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: Logitech . Rejestracja produktu.lnk = C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\eReg\SetPoint\eReg.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Wyslij przez wiadomosc(&M)... - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\TransSend\IE\tssms.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij przez Bluetooth - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\TransSend\IE\tsinfo.htm

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O16 - DPF: {140E4DF8-9E14-4A34-9577-C77561ED7883} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.1.71.0.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Windows\system32\skype4com.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: B-Service - Unknown owner - C:\Users\Daniel\AppData\Roaming\Mikogo\B-Service.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: BsMobileCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsMobileCS.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe


--

End of file - 7320 bytes

Wie ktoś jak to naprawić ?

wolno działa czyli co ?? wolno są wczytywane strony www ?? prędkość pobierania zmalała ??

kto jest twoim dostawcą internetu

Wolno działa w tym sensie że wolno wczytuje strony, na wszystkich przeglądarkach jest tak samo. Najciekawsze że problem zaczyna się po godzinie 20.00 Moim dostawcą internetu jest TP.

@edit teraz działa mi bardzo wolno a jest przeciż dopiero 10 :frowning: To chyba jest jakiś wirus :frowning:

Wydaje mi się , że to coś musi być na łączu. Trochę zmęczony jestem , ale okej.

Daj log z OTL

Tutaj log z OTL (na wklej.to)

http://wklej.to/Gh1p

Komputer czyściłem CCLeaner, skanowałem SpyBotem i Nodem już wczoraj

A korzystam z routera ( PO wifi ) firmy linksys

I raczej wszystko jasne, TP po prostu nie wydala, pogoogluj to znajdziesz i na innych forach że właśnie po godzinie 18-20 zaczynają się chocki klocki z Neo.

No nie wiem bo nawet teraz internet mi bardzo słabo działa :frowning: A na drugim komputerze ( mojego taty ) działa bardzo szybko

Skoro na drugim kompie śmiga to:

  • przeskanuj na "okoliczność " szkodników

  • zaktualizuj stery do karty sieciowej

wyłącz antyvirusa na chwile i zobacz czy pomogło.